Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 juni 2004

Vad avgör var kärnavfallet ska förvaras?

Det använda kärnbränslet från de svenska kärnkraftsverken ska omhändertas och förvaras på 500 meters djup i någonstans den svenska berggrunden. Sedan början på 1990-talet har SKB studerat olika platsers lämplighet.

Rolf Lidskog, professor i sociologi vid Örebro universitet har av Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) beviljats en miljon kronor till studien “Allmänhet, expertis och deliberation”.
Frågan väcks hur olika typer av krav ska vägas samman i sökandet efter denna plats. I studien kommer Rolf Lidskog och hans forskarkollegor undersöka i vad mån och på vilket sätt allmänheten involveras i detta arbete, det vill säga mötet mellan allmänhet och expertis i beslutsprocessen om etablering av ett kärnavfallsförvar.

– Hur söker man förena säkerhet och demokrati, säger Rolf Lidskog. Ambitionen att involvera lokalbefolkning, miljöorganisationer och en bredare allmänhet i miljöbedömningsprocessen, hur fungerar den när det samtidigt finns etablerade vetenskapliga metoder att bedöma riskerna med ett kärnavfallsförvar? På vilket sätt kan en lokalbefolkning bidra med kunskaper om den lokala miljön i en planeringsprocess som genomsyras av tekniskt komplicerade frågor? Kort sagt – vad finns det att samråda om och vilken betydelse kan dessa samråd och diskussioner ha för att skapa en trovärdig riskhantering och institutionell trovärdighet.

Studien kommer utifrån redan gjord forskning att analysera de samråds- och beslutsprocesser som skapades i förstudiekommunerna. Syftet är här att undersöka i vad mån och på vilket sätt allmänheten involverades i förstudiearbetet; vilka frågor som diskuterades mellan SKB och allmänhet; samt på vilket sätt lokala aktörers kunskap togs tillvara i förstudieprocessen.

Huvudfokus för studien är dock de pågående platsundersökningarna i Oskarshamn och Östhammar, där intervjuer och deltagandeobservation genomförs och – tillsammans med skriftligt material – analyseras med syfte att skapa kunskap om hur allmänhetens och experters olika förståelse och bedömningar hanteras i samråds- och beslutsprocesser.

Pressbilder finns på följande adress: http://stork.oru.se/massmedia/bildarkiv.html#lidskog

Kontaktinformation
Rolf Lidskog, telefon 019-30 32 72, e-post rolf.lidskog@sam.oru.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera