Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 juni 2004

Internationell utvärdering visar:SKOGFORSK LEDANDE INSTITUT I EUROPA

Skogforsk har en viktig ställning internationellt och är en ledande forskningsaktör i Norden och EU. Att Skogforsk har ett så gott rykte internationellt gör det hela än mer imponerande, menar utvärderarna, eftersom organisationen är relativt liten.

– Vi är mycket nöjda med utvärderingen som visar att Skogforsk är en kostnadseffektiv och välskött forskningsorganisation med kompetent ledning och välmotiverade och kunniga medarbetare, säger Lisa Sennerby Forsse, Formas huvudsekreterare.

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten genom Formas och skogsnäringen.

Målet med den Formasinitierade utvärderingen har varit att granska forskningens vetenskapliga kvalitet och sektorsrelevans åren 2001 till 2003. Expertpanelen som utvärderat Skogforsk har i detalj granskat publikationsnivån och menar att organisationens mål t o m överträffats på vissa områden. Forskning och utveckling utförs inom tre områden, skogsodlingsmaterial, skogsskötsel och råvaruförsörjning, och expertpanelen anser att organisationens mål inom det pågående fyraåriga ramprogrammet väl uppnåtts på alla dessa tre områden.

Skogen är en av Sveriges mest värdefulla tillgångar och betydelsefull för landets välvärd. Tillämpad FoU krävs för att garantera att produktions- och miljömål uppfylls och för ett uthålligt skogsbruk. Skogspolitiska mål behöver understödjas av högkvalitativ forskning och Skogforsk svarar för större delen av dessa behov.

– Skogforsks forskning har stor betydelse för den svenska skogsnäringen och är enligt vår bedömning oumbärlig för landet, säger expertpanelens ordförande professor Risto Seppälä, Metla, Finland. Finansiering av den forskning som Skogforsk utför är en bra investering för framtiden.

Kontaktinformation
Läs hela utvärderingen och expertgruppens rekommendationer till Formas och SkogForsk: http://www.formas.se/docs/Utvarderingar/Skogforsk.pdf

För mer information var god kontakta: Hans-Örjan Nohrstedt, 08-775 40 16, hans-orjan.nohrstedt@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera