Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 juni 2004

Pressmeddelande från Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Stockholms universitet

Markfrågan för Norra stationsområdet är nu löst. Detta har en enormt stor betydelse för utvecklingen av universitets- och vetenskapsstaden Stockholm, säger rektorerna för Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet.

Stockholms stad och Jernhusen har nu nått en överenskommelse om att staden tar över det före detta bangårdsområdet vid Norra station. På området finns sedan länge stora planer på att bygga en stadsdel med 4 000-5 000 arbetsplatser och flera tusen nya bostäder. Universiteten lanserade idén redan 1999.

Förslaget är att utveckla vetenskaplig forskning, entreprenörskap, innovationer och företagande nära de tre universiteten och storstadens centrum, både inom existerande forskningsfält som biomedicin och bioteknik och nya tvärvetenskapliga forskningsområden.

De tre universiteten driver utvecklingsfrågor i projektet Stockholm BioScience. Genom stiftelsen Vetenskapsstaden kommer universiteten, Stockholm stad och Stockholms läns landsting att samverka kring innehållet på Norra stationsområdet.

Med Norra stationsområdet skapas nya förutsättningar för nya forskningsmiljöer och företagsetableringar. Harriet Wallberg-Henriksson, rektor för Karolinska Institutet, Anders Flodström, rektor för KTH och Kåre Bremer rektor för Stockholms universitet, framhåller att beslutet skapar de verkligt strategiska förutsättningarna för att generera ett sammanhängande verksamhetsområde från Frescati via Albano och Norra station till Karlberg, med ett dynamiskt forsknings- och arbetsliv och kulturellt liv i ett område som nu ligger nästan öde.

Attraktiva lokaler nära citykärnan bidrar till möten mellan forskare, företagare och investerare. Kännetecknande för utländska forskningsparker som lyckats är just närheten till ett universitet och tillgången på flexibla laboratorier och kontor.

Kontaktinformation
Karolinska Institutet, rektor Harriet Wallberg-Henriksson,
telefon 08-524 864 80
KTH, vice rektor Peter Holmstedt,
mobil 070-555 40 33 e-post, peter.holmstedt@kista.com
Stockholms universitet, rektor Kåre Bremer,
telefon 08-16 22 71, rektor@su.se
Pressekreterare Sabina Bossi, Karolinska Institutet, 08-524 838 95, 070-224 38 95

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera