Tema

Internationellt malariamöte i Kamerun koordineras från Sverige

I november 2005 arrangerar det multilaterala malariainitiativet (MIM), den fjärde Internationella Malariakongressen med fokus på Afrika. Mötet, som kommer att hållas i Yaoundé, Kamerun, koordineras från MIMs sekretariat i Stockholm.

Malaria är fortfarande ett globalt hälsoproblem av enorma proportioner och trots många försök att bekämpa sjukdomen är situationen idag mycket allvarlig med mer än 1 miljon dödsfall per år. De som är värst drabbade är afrikanska barn yngre än 5 år och gravida kvinnor.

MIM-konferenserna är för närvarande de största sammankomsterna världen över som helt och hållet fokuserar på malaria. Mötet beräknas föra samman över 1500 malariaforskare, samt representanter från hälsoministerier i malariadrabbade länder, världshälsoorganisationen (WHO) och läkemedelsindustrin. Ett av målen är att stimulera dialog och samarbete mellan forskare och folkhälsosektorn för att stärka kedjan från grundforskning till färdiga produkter och åtgärder av direkt praktisk betydelse, såsom produktion och distribution av nya malarialäkemedel, myggnät och testning av potentiella vacciner.

MIM är en internationell allians av organisationer med huvudsakligt mål att stärka kapaciteten av malariaforskning i endemiska länder – primärt med fokus på Afrika. MIMs sekretariat roterar mellan länder och är sedan början av 2003 placerat i Stockholm med Stockholms Universitet och Karolinska Institutet som värdar. MIMs modell med att stärka forskare verksamma i endemiska områden har visat sig väl lämpat för att få genomslagskraft lokalt av nya forskningsrön.

Kontaktinformation
Kontaktperson:
Dr Andreas Heddini, koordinator
MIM sekreteriatet
Email: andreas.heddini@mim.su.se
Tel: 070/281 84 54 (13.00 – 18.00)

Internationellt malariamöte i Kamerun koordineras från Sverige

 lästid ~ 1 min