Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 juni 2004

Internationell utvärdering visar svensk byggforskning håller hög kvalitet

Svensk byggforskning är starkt fokuserad på hållbar utveckling och täcker de flesta aspekter som är relevanta för såväl samhällsekonomin som samhället i sin helhet. Den vetenskapliga kvaliteten är i allmänhet påfallande hög och på vissa områden excellent sett ur ett internationellt perspektiv. Det visar en internationell utvärdering.

En internationell expertpanel har utvärderat den byggforskning som med stöd av Formas (och tidigare Byggforskningsrådet) utförts vid de tekniska högskolorna (KTH, Chalmers, LTH och LTU) och Statens forsknings- och provningsinstitut (SP) under perioden 1993-2002. Expert-gruppen har utvärderat såväl den vetenskapliga kvaliteten som relevansen för branschen och samhället i sin helhet.

– Mycket av den forskning vi tittat på håller hög klass, säger expertpanelens ordförande professor Tuija Vihavainen, vice VD på bygg- och transportenheten, VTT i Finland. Men svenska forskningsresultat är inte tillräckligt kända internationellt. Detta gäller både i vetenskapssamhället och i
byggbranschen.

En stark rekommendation från expertpanelen till de svenska byggforskarna är att de ska öka sin internationella publicering och satsa mera på internationellt nätverksbyggande.

– Många forskargrupper är också små och därmed sårbara, fortsätter Vihavainen. Institutionerna bör överväga att vässa sin forskningsprofil och skapa större och därmed mer livskraftiga enheter inom vissa nyckelområden.

Allianser och samverkan nationellt och internationellt mellan byggsektorns aktörer är nyckelbegrepp i rekommendationerna till både forskarna, institutionerna och Formas.

Kontaktinformation
För mer information:

Planeringschef Sture Blomgren, 08 775 40 60, sture.blomgren@formas.se

Professor Tuija Vihavainen, +358 9 456 5520, Tuija.Vihavainen@vtt.fi

Den fullständiga rapporten kan beställas från Formas info@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera