Tema

Fernströmpris till uppmärksammad bakterieforskare

Priskommittén vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet, har utsett Sun Nyunt Wai till mottagare av årets Fernströmpris för hennes forskning om hur vissa sjukdomsframkallande bakterier sprider sina giftämnen.

Sun Nyunt Wai har enligt motiveringen gjort uppmärksammade och banbrytande upptäckter i sina studier av bakteriers egenskaper och hon har en imponerande publikationslista. Hennes forskning inbegriper flera viktiga sjukdomsframkallande organismer (Campylobacter jejuni, kolibakterier, Vibrio cholerae m.fl.). Hon belönas i synnerhet för att ha upptäckt hur vissa typer av bakterier kan släppa ut giftämnen (toxiner) och därigenom specifikt och direkt påverka värdcellerna i omgivningen.

Från en ursprunglig upptäckt har hon gått vidare och genom rätt valt modellsystem och en kombination av metoder skapat förutsättningarna för ett helt nytt koncept. Det handlar om hur Gram-negativa bakterier kan exportera toxiner och andra proteiner via särskilda blåsor (s.k. vesiklar) i yttermembranet. Hon upptäckte att sådana vesiklar frisläpps från en typ av kolibakterier, ETEC (enterotoxinogena Escherichia coli), som utgör ett av de större problemen globalt när det gäller bakteriell infektion, De ger diarréer hos barn och s.k. turist-diarré. Detta fynd beskrev hon 1995 som huvudförfattare under sin tid som forskare vid Kyushu University i Japan.

När hon sedan kom till Umeå som gästforskare, sedermera forskarassistent, vid Medicinska fakulteten har Sun Nyunt Wai med ett annat toxin som modellsystem (ClyA från olika typer av kolibakterier samt Salmonella typhi) i en serie arbeten påvisat hur detta uttrycks och verkar. Därmed har hon visat att de vesiklar som frisläpps från bakterierna har en fysiologisk funktion och direkt kan medverka till att bakteriella toxiner m.m. exporteras till omgivande värdceller. Publiceringen av detta koncept i Cell, med henne som huvudförfattare, uppmärksammades mycket och refererades i flera sammanhang.

Skeppsredare Erik K. Fernströms pris utdelas årligen till ”yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare” vid var och en av landets medicinska fakulteter. Prissumman är 100 000 kr. En sammanställning av tidigare pristagare i Umeå finns på http://www.umu.se/medodont/presentation/pristagare.htm

Kontaktinformation
Sun Nyunt Wai kommer ursprungligen från Myanmar (tidigare Burma), där hon var verksam som läkare. Hon kan nås på tel. 090-785 67 04,
e-post: sun.nyunt.wai@molbiol.umu.se

Bild på pristagaren finns att hämta på http://www.umu.se/medodont/aktuellt/bilder/

Fernströmpris till uppmärksammad bakterieforskare

 lästid ~ 2 min