Tema

Samtidshistoriker dokumenterar regeringsarbetet

Regeringen har gett ett bidrag på 150 000 kronor till Samtidshistoriska Institutet (SHI) vid Södertörns högskola. Bidraget avser det så kallade Oral history-projekt.

Syftet med projektet är att öka tillgången till nutida politiskt källmaterial. I ett första steg ska man göra intervjuer som täcker in samtliga regeringar från Olof Palmes första regering 1969 till idag. På så sätt vill SHI lägga grunden till ett övergripande intervjuarkiv. De första intervjuerna beräknas komma igång hösten 2004.

Andra steget kommer att med erfarenheter från den första intervjuerna, bygga upp en kontinuerlig verksamhet med avskedsintervjuer med regeringsledamöter och centrala tjänstemän.

Utöver intervjuarbetet ska Oral-history projektet också

* Utveckla en vetenskaplig metodik som säkerställer intervjuernas vetenskapliga kvalitet

* Göra intervjuförberedelser, utforma ett brett faktaunderlag som berör den intervjuades kontaktnät, centrala händelser och frågor under den intervjuades aktiva politiska tid. Underlaget är till för såväl intervjuare som informanter.

* Bygga upp ett kontaktnät och samverkan med andra aktörer inom området, såväl forskare som verksamma inom arkivvärlden.

* Utvärdering av projektets resultat

* Sammanställa en metodik för framtida intervjuer

* Planera framtida verksamhet

Utöver kulturdepartementet har även Riksbankens jubileumsfond stött projektet.

Kontaktinformation
Projektansvarig vid Samtidshistoriska institutet är fil dr Ylva Waldemarson, ylva.waldemarson@sh.se. tfn 08-608 47 45

Samtidshistoriker dokumenterar regeringsarbetet

 lästid ~ 1 min