Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 juni 2004

Provtagare för isocyanater

Isocyanater är föreningar som används i stor skala industriellt i tillverkningen av polyuretaner. Dessa har ett mycket brett användningsområde, så som i skumgummi, färg och lim. Vid tillverkning av polyuretaner eller vid termisk nedbrytning av dessa kan exponering för isocyanater ske.

Dessa föreningar är skadliga för andningssystemet och är en stor orsak till arbetsrelaterad astma. Därför är det nödvändigt att ha kontroll på vilka halter som finns i luften på arbetsplatserna där det är risk för exponering. Detta görs idag bla med en provtagningsteknik som kallas impinger. Denna innehåller lösningsmedel vilket gör den något opraktiskt att bära. Isocyanaterna kan förekomma både i gasfas och på partiklar.

För att kunna studera en eventuell skillnad i hälsoeffekter mellan dessa två faser behöver man ha en provtagare som kan separera dessa faser vid provtagningssteget. En provtagare för detta ändamål, och som även saknar lösningsmedel, en så kallad denuder-provtagare, har Yvonne Nordqvist studerat i sin nyligen framlagda doktorsavhandling vid Institutionen för analytisk kemi, Stockholms universitet. Hon ha studerat både gasfas och partikelfas för några av de vanligast förekommande diisocyanaterna och med optimerat provtagningsflöde kan en korrekt fasseparation erhållas samt även en korrekt totalhalt. Så långt har de provtagna atmosfärerna genererats på laboratoriet, men resultaten ser lovande ut så en fortsättning med fältstudier är av stort intresse.

Doktorsavhandlingens titel: Development and evaluation of a denuder-filter system designed for sampling diisocyanate aerosols.

Yvonne Nordqvist kan nås på tfn 08-16 24 32

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera