Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 juni 2004

Äldsta isen i borrkärna från Antarktis visar okänd klimathistoria

Hemligheter om Jordens tidigare klimat avslöjas denna vecka i tidskriften Nature. Informationen hämtas ur en isborrkärna från Antarktis. Iskärnan från Dome C, högt upp på den Öst-Antarktiska platån, innehåller snöfall från de senaste 740 000 åren. Detta är den längsta klimatserien som någonsin har tagits fram ur inlandsisen.

Isen har borrats upp av forskare och tekniker från tio europeiska länder, däribland Sverige, inom ett samarbetsprojekt som pågått i åtta år. Analyser av isborrkärnor från inlandsisarna visar hur temperaturen har varierat med tiden, men också hur koncentrationen av gaser och partiklar i atmosfären har varierat.

De första analysresultaten slår fast att Jorden under de senaste 740 000 åren har genomgått åtta istider då klimatet har varit mycket kallare än idag. Istiderna har avbrutits av åtta varmare perioder (interglacialer). Under de senaste 400 000 åren har de varma perioderna haft ett klimat som liknar dagens. Innan dess var de varma perioderna svalare men de varade längre.

Forskarna kan nu dra paralleller med tidigare klimatförändringar. Utan människans inblandning borde dagens värmeperiod, som redan pågått i 12 000 år, fortsätta i åtminstone 15 000 år till.

Koldioxidhalten adrig tidigare så hög som idag
Nästa steg är att analysera luften i de små luftbubblorna i isen och se hur atmosfärens sammansättning av olika gaser har varierat. Preliminära analyser visar att koldioxidhalten under de senaste 440 000 åren aldrig har varit så hög som idag. Genom en ökad förståelse för vad som har drivit klimatet tidigare kommer forskarna att förbättra möjligheterna att förutsäga det framtida klimatet.

Borrningen vid Dome C är en del av det europeiska samarbetsprojektet EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica). Vid den avlägsna borrplatsen Dome C, över hundra mil från närmaste forskningsstation, har forskarlaget arbetat under ett par månader varje sommar i temperaturer ner till -40?C. I december 2004 fortsätter borrningen vid Dome C och målet är att nå ner till berggrunden. Det är bara 100 meter kvar att borra. Om allt går bra kommer forskarna att finna is som är över 900 000 år gammal i botten på inlandsisen.

Från Sverige har forskare från Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet under ledning av docent Margareta Hansson deltagit i borrningarna i Antarktis. Vid institutionen pågår nu analyserna av den unika isen. Här koncentrerar man sig på att undersöka det som en gång var partiklar i atmosfären. Partiklarna påverkar klimatet och partikelhalterna har, liksom växthusgashalterna, varierat med tiden.

För mer information kontakta docent Margareta Hansson på telefon 08-674 78 65, 070-317 24 13 eller e-post margareta.hansson@natgeo.su.se


Det är på flera sätt en stor utmaning att arbeta i Antarktis. Dome C (75? 06’S, 123? 21’E) är en av de mest ogästvänliga platserna på Jorden, med en årsmedeltemperatur på -54?C. För att nå Dome C färdas forskarna tusentals kilometer över ändlösa vita vidder där snöstormar hör till vardagen.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera