Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 juni 2004

Små steg för människan, ett stort hopp för mentala hälsan

Träning och motion medför inte enbart tidigare välkända positiva effekter på den fysiska hälsan, utan påverkar även självuppfattningen och kroppsuppfattningen positivt.

För framförallt grupper som ofta rapporterar en mer negativ självbild och självuppfattning kopplat till den egna kroppen, t.ex. unga kvinnor, är effekterna av träning och motion och strukturerade tränings- och motionsprogram tydliga. Dessutom kan motion och träningsprogram över sex månader minska en speciell typ av oro/ångest för att andra ska bedöma ens kropp negativt, så kallad social kroppsanspänning, för tidigare fysisk inaktiva flickor i tonåren.

Utifrån ett folkhälsoperspektiv är dessa resultat speciellt aktuella och intressanta då framförallt unga kvinnor ofta rapporterar sämre självkänsla, mer negativ kroppsuppfattning och högre nivåer av depression, vilket hänger ihop med en generellt sett dålig psykisk hälsa.

Resultaten presenteras i en aktuell avhandling i psykologi av Magnus Lindwall vid Stockholms universitet. Förutom motionens och träningens påverkan på kroppsuppfattning undersöker Magnus Lindwall i sina studier, som avhandlingen baseras på, även könsskillnader i kropps- och självuppfattning och kulturella skillnader i kroppsuppfattning hos studenter i Sverige, England och Turkiet.

Magnus Lindwall diskuterar även tänkbara förklaringar (mekanismer) till motionens och träningens positiva effekter på och könsskillnader i kropps- och självuppfattning.


Doktorsavhandlingens titel: Exercising the self: On the role of exercise, gender and culture in physical self-perceptions.

Disputationen äger rum fredag den 11 juni kl. 10.00 i David Magnussonsalen (U31), Frescati Hagväg 8. Opponent är professor Taru Lintunen, Jyväskylä universitet, Finland.

Magnus Lindwall nås på telefon 08-402 22 97, 0709-603545 eller e-post magnusl@ihs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera