Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 juni 2004

Första avhandlingarna i kirurgi läggs fram i Örebro

Vid den nystartade forskarutbildningen i kirurgi vid Örebro universitet disputerar redan två av doktoranderna, Torgny Windahl och Kjell Jansson, som också är kliniskt verksamma vid Universitetssjukhuset Örebro.

Det kirurgiska vetenskapsområdet är brett och innefattar alla opererande specialiteter från basal till högspecialiserad sjukvård. Torgny Windahl vid Urologiska kliniken stärker nu den högspecialiserade vården vid Universitetssjukhuset ytterligare genom sin avhandling “Clinical Aspects on Laser Treatment of Lichen Sclerosus and Squamous Cell Carcinoma of the Penis”. Där utvecklas bland annat en ny operationsmetod vid peniscancer som är lika effektiv, men betydligt mer organsparande än konventionella metoder.

– Tidigare tvingades man ofta att göra amputationer vid peniscancer, berättar Torgny. Men med den här operationsmetoden används istället två olika sorters laser för att avlägsna tumören. Det har lett till att vävnad och funktion kan räddas, vilket betyder mycket för patientens livskvalitet, inte minst på det psykosexuella planet.

Fortsättningsvis kommer Torgny studera vilka cancertyper som kan ge dottertumörer, så kallade metastaser, och således kräver en tuffare behandling.

– Vissa cancertyper leder ofta till metastaser i närliggande lymfkörtlar, fortsätter Torgny. Då är det värdefullt att vi kan identifiera dessa cancertyper för att kunna behandla i förebyggande syfte.

Metoder för att tidigt kunna upptäcka komplikationer efter kirurgi saknas inom sjukvården. Men Kjell Jansson visar i sin avhandling “Intraperitonial Microdialysis Technique and Results” att mikrodialys är en effektiv metod för att förutsäga risker för komplikationer vid stora bukoperationer.

– Läckage från tarmen ut i buken är relativt vanligt efter tarmkirurgi och kan leda till mycket allvarliga reaktioner som chocktillstånd och slå ut många vitala organ, förklarar Kjell. Därför lägger vi i samband med stora bukoperationer in en liten kateter i buken som med hjälp av mikrodialys mäter ämnesomsättning och syresättning i bukorganen, vilket är av stor betydelse för patientens hälsa. Metoden betyder att vi i ett mycket tidigt skede, flera dagar innan patienten blir dålig eller får avvikande blodprover, kan förutsäga risken för komplikationer. På ett så tidigt stadium är det betydligt enklare att behandla, vilket innebär att patienten slipper många besvärliga behandlingar samtidigt som samhället sparar kostnader för lång intensivvård.

Lars Norgren, professor i kirurgi, med det övergripande forskarutbildningsansvaret för kirurgiämnet tycker att det är glädjande att kunna inleda den kirurgiska forskningsverksamheten med två disputationer dagarna efter varandra i ett så tidigt skede.

– Det är en början som inte många får uppleva, menar Lars. Kirurgi är ett stort område och det finns goda potential för framtida utveckling här i Örebro.

Torgny Windahl disputerar 10 juni kl. 13.00 i Wilandersalen vid Universitetssjukhuset Örebro
Kjell Jansson disputerar 11 juni kl. 11.00 i B-husets aula vid Universitetssjukhuset Örebro

För mer information kontakta Torgny Windahl på tel 019-602 15 58 eller Kjell Jansson på tel 019-602 45 96

Bild på Torgny Windahl och Kjell Jansson finns att hämta på Universitetssjukhusets webbplats på adressen: http://www.orebroll.se/forskning/bildbank
Fler medicinska forskningsnyheter hittar du på http://www.orebroll.se/forskning

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera