Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 juni 2004

För stor tilltro till system för kunskapsspridning

Kunskap betraktas idag som en nyckelresurs i företagen. I arbetet med att hantera och sprida kunskapen – sk Knowledge Management – finns en överdriven tilltro till planering och kontroll. Ofta väljs en komplicerad och överambitiös teknisk lösning som misslyckas med att hantera kunskapsspridningen. Detta visar en doktorsavhandling som presenteras på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet den 12 juni.

En systematisk hantering och spridning av kunskap (Knowledge Management) beskrivs idag på många håll som en modell för hur företag borde organisera sin verksamhet för att bli innovativa och därigenom skapa konkurrensfördelar. Med sin avhandling ifrågasätta författaren Andreas Diedrich mycket som tas för givet inom det rådande managementtänkande om hur en modern organisation borde göra för att ta tillvara sina kunskaper.

Avhandlingen visar att de drivande personernas upptagenhet med modeller, ritningar, planering, kontroll och standardiserad dokumentation av kunskap leder dem till att koncentrera sig på verktyget för uppgiften som om det vore själva uppgiften. De konstruerar ett system för att främja processen för kunskapsutbyte inom organisationen, som om det vore själva processen.

– Kunskapsspridning äger i viss utsträckning trots allt rum spontant. Kanske kan man se den överambitiösa teknifieringen som ett exempel på “hur det bästa blir det godas fiende”, säger Andreas Diedrich

Studien har på nära håll följt en grupp ingenjörer, chefer och IT-experter i deras arbete med att utveckla och implementera ett Knowledge Management-system i ett stort skandinaviskt industriföretag. Det handlar om spridning av “Best practices”, dvs metoder och problemlösningar som visat sig framgångsrika på ett ställe i företaget skall göras kända och tillgängliga för andra delar av det stora företaget.

Tid för disputation: lördag 12 juni 2004 kl 10
Plats: CG-salen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Avhandlingens författare: Andreas Diedrich
Avhandlingens titel: “Engineering Knowledge – How Engineers and Managers Practice Knowledge Management”
Välkommen!
För ytterligare information kontakta: Andreas Diedrich, tel 031-7735404, e-post andreas.diedrich@handels.gu.se

Kontaktinformation
Maria Norrström, informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Fakultetskansliet
Box 600, 405 30, Göteborg
Telefon: 031-773 1247 Telefax: 031-773 1402
Mobil: 0709-22 66 89
E-post: maria.norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera