Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 juni 2004

Genetiskt vaccin lovande mot kronisk hepatit C

En lovande vaccinkandidat mot kronisk hepatit C presenteras i en aktuell avhandling från Karolinska Institutet. Det nya genetiska vaccinet kan aktivera den del av immunförsvaret som är viktigt för utläkning av hepatit C, en sjukdom som är svår att behandla effektivt.

Hepatit C virus (HCV) är den vanligaste orsaken till kronisk leversjukdom runt om i världen. Omkring 170 miljoner människor, cirka 3 procent av världens befolkning, bär på HCV, som orsakar gulsot och som även kan orsaka levercancer. Bara en liten andel av de som infekteras med HCV läker ut infektionen spontant och blir friska. Omkring 60-80 procent läker inte ut infektionen utan blir kroniska bärare av viruset i sin lever.

I dagsläget finns inget vaccin tillgängligt. En relativt effektiv behandling finns i form av två antivirala medel, interferon-alfa och ribavirin, men trots denna behandling blir bara drygt hälften av de infekterade botade. Svårigheten att behandla effektivt beror sannolikt på att viruset kan förändra sitt utseende genom mutationer så att det inte känns igen av kroppens immunförsvar. Vissa varianter av virus har visat sig svårare att behandla än andra.

Man kan idag inte odla HCV i cellkultur och den enda infektiösa djurmodellen som ger reproducerbara resultat är i schimpans, vilket medför begränsade möjligheter att studera hur virus fungerar.

I Lars Frelins avhandlingsarbete har den del av viruset som varierar minst studerats. Denna del, icke-strukturellt protein 3 och 4A (NS3/4A), utför flera viktiga enzymatiska funktioner i virusets livscykel. NS3/4A valdes som en genetisk vaccinkandidat mot HCV då det har visat sig att patienter som läker ut HCV-infektionen spontant eller under antiviral behandling har immunologiska T-celler riktade mot just denna region. Patienter som inte läker ut HCV-infektionen saknar däremot dessa T-celler.

Resultaten visar att vaccination med detta genetiska vaccin i möss gav ett kraftfullt immunologiskt svar mot NS3/4A-regionen. Immunaktiveringen har sedan kunnat förstärkas ytterligare genom omfattande genetiska förändringar av vaccinet. En genmodifierad mus som producerar NS3/4A i levern skapades också för att kunna undersöka om NS3/4A har några skadliga effekter. En sådan produktion av NS3/4A i levern förekommer naturligt under en HCV-infektion i människa. I den nya musmodellen kunde man inte se några direkt skadliga effekter på levern orsakade av NS3/4A-proteinet.

Avhandling:
Development of vaccines and experimental models for chronic infections caused by the hepatitis C virus

Författare:
Lars Frelin, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet

Disputation:
Måndag 7 juni 2004, kl 14.00, Sal 9Q, plan 9, Medicinaren, Alfred Nobels allé, Karolinska Institutet, Campus Huddinge

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Lars Frelin, tel 08- 585 877 97, 070 424 3001 eller mail lars.frelin@labmed.ki.se
alternativt
professor Matti Sällberg, tel. 08-524 838 03, 08- 585 879 39 eller mail matti.sallberg@labmed.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera