Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juni 2004

Samspel ger erfarenhet – men hur och varför?

Vad är det i samspelet med läraren som gör att elever gör musikaliska erfarenheter genom att musicera, lyssna, dansa, komponera och reflektera, alltså lär sig musik, på musikundervisningen? Och hur reflekterar lärarna kring samspelet i undervisningen? Det är några av de frågor som får svar i doktorsavhandlingen Öppenhet och medvetenhet: En fenomenologisk studie av musikdidaktisk interaktion.

Den 11 juni disputerar Cecilia Ferm med ovanstående doktorsavhandling som handlar om samspelet mellan lärare och elever på musikundervisningen i grundskolan.
I blickpunkten finns lärarnas tankar, ord och handlingar – men hela den pedagogiska situationen studeras.

– Jag frågar mig vad det är i samspelet som gör att elever gör musikaliska erfarenheter genom att musicera, lyssna, dansa, komponera och reflektera, alltså lär sig sig musik, på musikundervisningen. Jag frågar mig också hur lärarna tänker kring samspelet i undervisningen. Ur ett lärarperspektiv och med mitt sätt att se, kan det sägas vara hur pass öppen och medveten läraren är som är det avgörande, säger Cecilia Ferm.

För att kunna svara på frågorna följde Cecilia Ferm tre lärare som undervisar i musik under en termin. Hon observerade vad som skedde under lektionerna och lät via e-post lärarna reflektera över det hon iakttagit. Utifrån observationerna visade det sig att det som var väsentligt var hur lärarna förhöll sig till det eleverna kunde sedan tidigare, till elevernas initiativ, hur de gjorde det möjligt för eleverna att tillängna sig kunskaper i musik, vilka symboler de använde i kommunikationern och hur de bemötte elevernas handlingar.

När det gällde lärarnas reflektioner handlade de dels om hur de yttre förutsättningarna (lokaler, gruppstorlek och instrument) inverkade på samspelet, dels om det balanserande lärare ständigt tvingas göra i förhållande till innehåll, nivåer, elever och ansvarsfördelning.

En intressant aspekt visade sig också vara hur lärare och elever tillsammans skapar mening i musik under lektionerna.

Med detta som utgångspunkt kan avhandlingens resultat användas som grund för reflektion i många musikpedagogiska sammanhang på olika nivåer.

Lärare som arbetar med musikundervisning kan titta på de olika aspekterna och fundera över vad de gör och vad som kan förändras, utvecklas eller förbättras.

– I förlängningen hoppas jag på så sätt kunna vara med och påverka framtidens musikundervisning, säger Cecilia Ferm.

1986 kom Cecilia Ferm till Piteå för att utbilda sig till musiklärare på Musikhögskolan.
1990 tog hon sin examen och arbetade sedan på grundskolans samtliga stadier, i gymnasieskolan, i kommunala musikskolan och i olika studieförbund.
1997-1998 utbildade sig Cecilia Ferm till specialpedagog i Umeå och det var i samband med att hon skulle skriva sin C-uppsats i pedagogik som hennes intresse för forskning vaknade.
Sommaren 2000 kom Cecilia Ferm in på den kvinnliga forskarskolan vid Luleå tekniska universitet och till en forskarutbildning på Musikhögskolan.

Upplysningar: Cecilia Ferm, tel. 0911-726 86, cecilia.ferm@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@adm.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera