Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juni 2004

Mitthögskolans forskare sätter världsrekord

När det gäller anslutningstäthet på ett chip har Mitthögskolans forskare inom elektronik-produktion inofficiellt världsrekord. Deras nya teknik gör det möjligt att ansluta chip till underliggande substrat, till exempel ett kretskort, med en täthet på 80 000 anslutningar per kvadratcentimeter.

– Ingen har tidigare klarat av att göra så många anslutningar och vi har god marginal till industrins uppskattade behov. På tio års sikt är behovet 15 000 anslutningar per kvadratcentimeter, säger Hjalmar Hesselbom, professor i elektronikproduktion vid Mitthögskolan i Östersund.

Chip används bland annat som mikroprocessorer och där är behovet av många anslutningar stort i till exempel persondatorer. I dagsläget har mikroprocessorerna cirka 3 000 anslutningspunkter som fördelas på någon kvadratcentimeter. Antalet anslutningar är viktigt för att klara de allt högre hastigheter som vi kräver vid datorkommunikation. Det blir allt svårare att öka “bithastigheten”, vilket innebär att den enda möjlighet vi för närvarande har, är att öka antalet parallella ledningar, det vill säga “bussbredden”. Detta innebär i sin tur krav på ökat antal anslutningar. Det som driver denna utveckling framåt är alltså bland annat de ökande kraven på snabba persondatorer.

Under åren har olika tekniker att utöka antalet anslutningar per ytenhet prövats. De metoder som hittills prövats har inneburit nackdelar och problem såsom begränsade och kostsamma reparationsmöjligheter samt stor temperaturkänslighet.

Vid Mitthögskolan i Östersund har man nu tagit fram en helt ny teknik som löser dessa problem. Tekniken kallas för “elastiska chipsocklar”, vilket konkret innebär att chipsockeln tillverkas i elastiskt silikongummi. Chipen löds inte fast i sockeln utan trycks fast med hjälp av kylplåt, vilket gör dem enkla att byta ut.

Mitthögskolan har bedrivit denna typ av forskning sedan slutet av 90-talet, under ledning av professor Hjalmar Hesselbom. Nu är det dags för den första doktoranden att disputera. Den 11 juni lägger Gunnar Norberg fram sin avhandling som behandlar just de elastiska chipsocklarna. I samma forskargrupp finns också Slavko Dejnovic som håller sitt licentiatseminarium den 7 juni.

– Forskargruppen på Mitthögskolan kombinerar systemkrav med byggsätt. Övriga lärosäten i landet, som bedriver motsvarande forskning inom elektronikproduktion, är mer fokuserade på antingen system eller material/processer. Vår styrka är att förena dessa för att skapa forskningsresultat som gynnar utvecklingen inom industrin, avslutar Hjalmar Hesselbom.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Professor Hjalmar Hesselbom, Institutionen för informationsteknologi och medier, Mitthögskolan, 063-165944, 070-6229933, hjalmar.hesselbom@mh.se
Mer information angående disputation och lic. seminarium finns på www.mh.se/aktuellt – under Kalendarium

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera