Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juni 2004

Stockholm med modernismen i centrum Cityomdaningen ur ett aktörs- och mediaperspektiv

Stadsplanering har en stark koppling till samhällsutvecklingen i stort med utvecklingen av teknik, ekonomi och politik. Därtill kommer de värderingar, ideal och visioner som präglar tidsandan.

1900-talets genomgripande förnyelse av Stockholms city, med bland annat Sergels Torg, bör därför ses som en konsekvens av hela den samhällsförändring som moderniseringsprocessen kom att medföra.

Kulturgeografen Emelie Eriksson visar i sin avhandling vid Stockholms universitet hur en enskild aktörs biografi kan förstärka insikten om hur ett planeringsprojekt växer fram och förverkligas. Avhandlingen är därför till stor del en biografi över en av de huvudansvariga för planeringen av Sergels Torg och för cityförnyelsen som helhet – förre stadsplanechefen och stadsbyggnadsdirektören Torsten Westman – och förmedlar också dennes syn på planeringsprocessen och dess slutliga resultat.

För att också ge en bild av samhällsklimatet, med det stämningsläge som fanns under 1955-1973, har Emelie Eriksson följt den debatt som fördes om cityförnyelsen i en dagstidning och en facktidskrift, Dagens Nyheter respektive Arkitektur.

Emelie Eriksson belyser hur cityförnyelsen i stort drevs igenom i samförstånd. De nya perspektiven ger möjlighet att förstå det genomgripande projektets bärkraft och förverkligande.

Doktorsavhandlingens titel: Stockholm med modernismen i centrum. Cityomdaningen ur ett aktörs- och mediaperspektiv.

Disputationen äger rum måndag den 7 juni kl. 10.15 i De Geersalen, Geovetenskapens hus, Frescati. Opponent är professor Kajsa Ellegård, Linköpings universitet.

Emelie Eriksson nås på telefon 08-16 48 53 (Kulturgeografiska institutionen, 106 91 Stockholm), 070-746 45 99 eller e-post Emelie.Eriksson@operamail.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera