Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juni 2004

Forskning om belastning av skuldermuskeln leder till nya rekommendationer

Leif Sandsjö från Odensåker, Mariestad, har i en studie vid Chalmers och Arbetslivsinstitutet utvecklat en metod för att mäta och analysera muskelbelastning i olika arbetssituationer.

Studien presenteras i en doktorsavhandling på Chalmers. Metoden går ut på att registrera den muskelelektriska aktiviteten från skuldermuskulaturen (trapeziusmuskeln eller kappmuskeln) med hjälp av elektroder som fästs på huden. Signalen är ett mått på hur mycket muskeln arbetar och kan även visa om muskeln tröttas. Ett speciellt viktigt mått är andelen av muskulär vila, det vill säga i vilken utsträckning muskeln har kunnat vila under det studerade arbetet.

En muskelbelastningsmätare som kallas MyoGuard har utformats och testats i en rad tillämpningar. Tre av de åtta delarbetena i avhandlingen rör metodmässigt intressanta tillämpningar av tekniken, bland annat muskeltrötthet hos tandhygienister och registrering av muskelaktivitet i kombination med videoupptagningar i studiet av bilmontering och rörelseregistrering vid byggnadsarbete. De avslutande fem delarbetena härrör alla från en långtidsstudie av snabbköpskassörer utförd i samarbete mellan Arbetslivsinstitutet och Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Utöver allmänt höga belastningar och stressnivåer visade denna studie också samband mellan negativa upplevelser av arbetssituationen och hög muskelaktivitet och att de kassörer som rapporterade skulderbesvär också hade lägre andel muskelvila under arbetet. Arbetsmiljöverket har använt denna studie som underlag för att ändra tillämpningarna av rekommendationerna om tillåten andel av arbetstiden i ensidigt kassaarbete.

Tekniken har visat sig vara användbar i studier av muskelbelastning på arbetsplatser där muskelbesvär är vanliga och har också lett till två beviljade patentansökningar.

Avhandlingen “Ambulatory Monitoring and Analysis of Surface Electromyographic Signals in Ergonomic Field Studies – Methods and Applications” försvaras vid en offentlig disputation på Chalmers den 5 maj 2004.

Mer information:
Leif Sandsjö, Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Människa-tekniksystem, Chalmers och Arbetslivsinstituet
Tel 031-501639
E-post: leif.sandsjo@arbetslivsinstitutet.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera