Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 maj 2004

Övervikt, sockeromsättning och risken för hjärtinfarkt

Kristina Dunder har undersökt sambanden mellan övervikt och hjärtinfarkt i sin avhandling. Bland annat testar hon nya medel som i framtiden kan komma att användas för att förutsäga ökad risk för diabetes och hjärtinfarkt.

Det metabola syndromet innefattar högt blodtryck, höga blodfetter, övervikt (f a bukfetma) och rubbad sockeromsättning (diabetes eller förstadier till diabetes).

Personer som har det metabola syndromet löper ökad risk att drabbas av kärlkramp och hjärtinfarkt. Kristina Dunder undersöker i sin avhandling olika samband mellan det metabola syndromet och dessa hjärtsjukdomar.

En av studierna i avhandlingen visade att behandling med betablockerare och tiazid-diuretika (vätskedrivande läkemedel) mot högt blodtryck orsakade en ökning av blodsockret hos 50-åriga män utan hjärtsjukdom, men med rubbad sockeromsättning. Detta ökade risken för hjärtinfarkt hos dessa personer. Från tidigare studier vet man dock att för patienter med olika former av hjärtsjukdomar överväger de positiva effekterna av betablockerare och vätskedrivande läkemedel.

En annan studie visade att en nytillkommen Q-våg ( tecken på hjärtmuskelskada) på EKG medförde ökad risk för dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar hos 70-åriga män oavsett om man vårdats på sjukhus pga. hjärtinfarkt eller inte. På senare år har det framkommit nya tester som kan påvisa ökad risk för hjärtinfarkt. Proinsulin är ett förstadium till insulin som är kopplat till nedsatt insulinkänslighet och ökad risk för diabetes och hjärtinfarkt. Mängden apolipoproteiner i blodet är mått på halten av fetter i blodet och har visat sig vara starkt förknippat med ökad risk för hjärtinfarkt. I en av studierna i avhandlingen fick dessa faktorer ingå i ett schema för bedömning av framtida risk för hjärtinfarkt. Detta schema var minst lika bra som äldre scheman som innehåller traditionella riskfaktorer. Proinsulin och apolipoproteiner används inte rutinmässigt idag, men kan komma att användas som markörer för ökad risk för diabetes och hjärtinfarkt i framtiden.

Namn: Kristina Dunder
Avhandlingens titel: Clinical Manifestations of Coronary Heart Disease and the Metabolic Syndrome: A Population-based Study in Middle-aged Men in Uppsala
Institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Opponent: Professor Annika Rosengren, Göteborgs universitet.
Disputationen äger rum: Fredagen 4 juni, kl. 13.15 Robergsalen, Akademiska sjukhuset

Kontaktinformation
Kristina Dunder kan nås på personsökare 018-177000 alt. 7204 eller via e-post Kristina.Dunder@pubcare.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera