Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2004

Varifrån kommer “morret”?

Har du någon gång undrat varifrån det morrande ljudet kommer när du varvar upp motorn på din bil? Från motorn så klart, men var i motorn?Den frågan är kanske inte lika lätt att svara på och faktum är att den sysselsätter mätspecialister på en mängd bilföretag runt om i värden för att du ska köpa just deras bil och att ljudet från den ska förstärka din uppfattning av bilens varumärke.Det är också den frågeställningen som behandlas i doktoranden Nicklas Frennes avhandling “Acoustic time histories of vibrating partial sources”.

I avhandlingen, med vilken Nicklas Frenne disputerar den 9 juni, beskrivs en metod för hur ljudet från olika delar på komplicerade ljudkällor kan separeras och göras lyssningsbara.

I fallet med den morrande bilmotorn skulle ljudet kunna presenteras som om vi satt på förarplatsen i bilen.

Metoden innebär också en möjlighet att presentera ljudet från andra motorer som aldrig funnits i bilens motorutrymme. På så vis kan ett flertal motor/bil-kombinationer göras på ett enkelt och tidseffektivt sätt. Eftersom ljudet från varje del kan spelas upp var för sig eller i kombination med andra källor blir det lättare att hitta “problemkällor” och avgöra hur genomförda åtgärder påverkar ljudet.

Metoden som används kan beskrivas i sex steg: Inspelning av ljudtryckssignaler, uppmätning av överföringsfunktioner, uppmätning av källstyrkor, beräkning av källstyrkematris, beräkning av filter och filtrering av uppmätta ljudtryckssignaler. De fyra första stegen kan användas för automatiserad bestämning av delljudkällornas källstyrkor eller ljudeffekt, de övriga behövs för bestämning av delljudkällornas tidssignaler i form av källstyrka eller i form av ljudtryck i utvalda lyssningspositioner.

Resultaten av Nicklas Frennes forskning visar att tillvägagångssättet är en användbar metod för att upptäcka och isolera ljud från olika delljud.

Nicklas Frenne är uppvuxen i Upplands Väsby norr om Stockholm, har en civilingenjörsexamen med maskininriktning från KTH och flyttade till Luleå och Norrbotten i samband med sina forskarstudier.
Upplysningar: Nicklas Frenne, tel. 0920-49 28 73, 070-397 79 36, nicklas.frenne@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@adm.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera