Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2004

Metaforen, en trägen gäst i tidningsspråket

Att metaforen har sin plats även i tidningsspråket visas i Gunilla von Malmborgs avhandling om metaforer i fransk dags- och veckopress från slutet av 1990-talet, som hon försvarar vid Institutionen för franska och italienska, Stockholms universitet.

Artiklarnas återkommande teman i till exempel ekonomiska och politiska spörsmål gynnar uppkomsten av metaforiska kollokationer, dvs. ordkombinationer som utan att vara regelrätta idiom ändå är mycket frekventa. De metaforer som studerats kommer från tre olika semantiska områden, nämligen transporter, medicin och naturfenomen.

Tidningsprosans metaforer har flera viktiga funktioner: i rubriker fångar de in läsarens blick och använda på strategiska ställen i artiklarna kan de tjäna som “ledmotiv”. De kan också på ett ekonomiskt sätt introducera eller sammanfatta ett längre resonemang.

Man skulle kunna tro att många av de studerade metaforerna, vilkas användning i princip inte är begränsad till tidningsprosan, även vore vanliga i andra genrer. Ord som “handicap”, “climat” eller “voyage”, resa, kan ju användas metaforiskt om de mest skiftande företeelser. En studie av ett dussintal franska romaner från de senaste decennierna visar emellertid att de knappast alls förekommer i denna typ av prosa. Det verkar snarare som om journalistiken har sin egen uppsättning av metaforer.

Doktorsavhandlingens titel: La spéficité de la métaphore journalistique: les métaphores de quelques champs génériques dans Le Monde et L’Express. Analyses thématique, comparative et distributive (Akademitryck)

Disputationen äger rum fredag den 28 maj kl. 14.00 i hörsal 9, hus D, Södra huset, Frescati. Opponent är docent Pierre Fiala, Université Paris 12.

Gunilla von Malmborg nås på telefon 08-16 34 78, 08-715 55 60 eller e-post: gunilla.von.malmborg@fraita.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera