Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2004

Klimatavtal kan rädda Amazonas

Får Brasilien ett klimatavtal, som de rika länderna idag har med Kyoto-avtalet, går det att skapa ett incitament för landet att minska avskogningen i Amazonas.

Kyotoavtalet har som mål att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser.

I en ny studie har Martin Persson, tillsammans med Christian
Azar, vid Avdelningen för fysisk resursteori, Chalmers, undersökt hur man bör hantera utsläppen av koldioxid från avskogning i Amazonas i ett framtida internationellt klimatavtal, efter Kyoto.

– Ett internationellt klimatavtal kan skapa ett tryck på att minska avskogningen i Amazonas, men det är viktigt att utsläppen från avskogning inkluderas på ett sätt som inte slår undan fötterna för arbetet med att minska utsläppen från energisektorn, säger Martin Persson.

För några veckor sedan kom beskedet att den årliga avskogningstakten i brasilianska Amazonas stigit för andra året i rad, till rekordhöga 23750 km2. En yta lika stor som tre fjärdedelar av Belgien.

Denna avverkning av skog ger varje år upphov till utsläpp av koldioxid motsvarande 10 gånger Sveriges årliga utsläpp av växthusgaser eller några procent av världens samlade utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen.

På grund av de många samverkande faktorer som ligger bakom avskogningen och problem som korruption och bristande resurser har dock Brasilien historiskt haft svårt att kontrollera avskogningen.

Detta betyder att det utomordentligt svårt att förutsäga vilken effekt ett klimatmål skulle ha på avskogningen i praktiken och gör att Brasilien kommer att ha svårt att acceptera starka krav på att minska utsläppen från avskogningen.

Studien uppskattar att osäkerheterna i framtida utsläpp från avskogning i Amazonas är så stora att om man sätter ett för högt utsläppsmål för Brasilien, så kommer landet att kunna sälja överblivna utsläppsrätter på världsmarknaden i en mängd som motsvarar hela EU:s minskning av utsläpp under Kyoto-avtalet. Man riskerar därmed att omintetgöra stora minskningar av utsläpp från förbränning av fossila bränslen i resten av världen och försena den nödvändiga omställningen av världens energisystem.

Som ett alternativ föreslår Martin Persson och Christian Azar att man inkluderar utsläppen från Amazonas, men behandlar dem på ett annat sätt än utsläppen från energisektorn. Genom att skilja på dessa olika utsläppskällor kan man hantera problemen som nämnts ovan, samtidigt som man skapar incitament för att minska utsläppen från avskogning.

Studien “Brasilien bortom Kyoto – möjligheter & problem med att inkludera avskogning i tropikerna i en framtida åtagandeperiod” har genomförts av Martin Persson, doktorand, och professor Christian Azar vid Avdelningen för fysisk resursteori, Chalmers, som en del i Naturvårdsverkets regeringsuppdrag “Efter Kyoto”. Uppdraget skall redovisas för regeringen senast den 30 juni 2004

Kontaktinformation
Mer Information:
Martin Persson – Doktorand vid Avdelningen för fysisk
resursteori på Chalmers.
Tel: 031 772 3453 e-post: frtmp@fy.chalmers.se

Christian Azar – Professor i bärkraftig energi- och
materialomsättning.
Tel 031 772 3132 e-post christian.azar@fy.chalmers.se
Christian Azars forskning visar hur det är möjligt att skära ned på koldioxidutsläpp som orsakar klimatförändringar.
Christian Azar har bland annat suttit med FN:s klimatforskningsanel, IPCC.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera