Tema

20 år med hiv – och fortfarande inget vaccin

Hur två av de svåraste stötestenarna vid utvecklingen av ett vaccin mot hiv kan angripas presenteras i en aktuell avhandling från Karolinska Institutet. Ett genetiskt vaccin ska nu utvärderas i kliniska studier.

Exakt två decennier efter att forskarna lyckades isolera hiv-viruset har vi fortfarande inte fått fram något vaccin mot hiv. Varför har det inte lyckats? I Erik Rollmans avhandling från Karolinska Institutet har två av de generellt största problemen med att utveckla vacciner angripits. Det första problemet är att hiv existerar i flera olika varianter, vilket gör det svårt för ett enda vaccin att skydda mot alla olika typer av viruset. Det andra problemet är att moderna vacciner ger upphov till en alldeles för svag reaktion hos immunförsvaret. Olika möjligheter att förbättra effekten av sådana vacciner har därför undersökts.

Framför allt har genetiska vacciner bestående av DNA studerats. Klassiska vacciner består av avdödat virus eller små delar av ett virus, medan genetiska vacciner består av bitar av virusets arvsmassa. Efter att ha injicerats i kroppen fungerar det som en mall för att bygga en beståndsdel som liknar viruset. Kroppen bildar alltså sitt eget vaccin som stimulerar immunförsvaret. Genetiska vacciner har vissa fördelar i jämförelse med traditionella vacciner, bland annat för att de kan bli billigare att framställa och lättare att hantera då de inte är lika temperaturkänsliga.

Studierna visar att vissa blockerande delar av den genetiska koden måste tas bort för att man skall kunna skapa ett bra genetiskt vaccin. Ett genetiskt vaccin kan också få ökad effekt om det kopplas till en molekyl som skyddar vaccinet mot nedbrytning i kroppen. Dessutom kan en allmän stimulering av immunförsvaret förbättra effekten av genetisk vaccination. Sist men inte minst har ett hiv-vaccin skapats som består av flera olika delar av viruset. Vaccinet ska nu utvärderas i kliniska försök på frivilliga friska i Sverige och Tanzania.

Avhandling:
Concepts in DNA immunization overcoming viral diversity and enhancing plasmid immunogenicity

Författare:
Erik Rollman, Mikrobiologiskt och tumörbiologiskt centrum, Karolinska Institutet, tel 08-457 2611 eller mail erik.rollman@smi.ki.se

Disputation:
Fredag 28 maj 2004, kl 9.30, Sven Gards Aula, Smittskyddsinstitutet, Karolinska Institutet, Solna.

20 år med hiv – och fortfarande inget vaccin

 lästid ~ 1 min
Modal Data vr-modal.php: WP_REST_Response Object ( [links:protected] => Array ( ) [matched_route:protected] => [matched_handler:protected] => [data] => Array ( [0] => Array ( [vrm_title] => Psst... missa inga nyheter om forskning [vrm_content] => Med nyhetsbrev från forskning.se tre gånger i veckan missar du inga nyheter om forskning från Sveriges universitet och högskolor. Välkommen att prenumerera du också! [vrm_button_title] => Jag vill prenumerera [vrm_button_url] => https://www.forskning.se/nyhetsbrev/ ) ) [headers] => Array ( ) [status] => 200 ) Data is available, render the app here