Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 maj 2004

Ökat samarbete mellan Malmö högskola och Lunds universitet

Lunds universitet och Malmö högskola – 60 000 studenter inom två mils radie. Konkurrensen mellan lärosätena är stenhård. Går det att samarbeta utan att någon förlorar på det? Det tror rektorerna Göran Bexell och Lennart Olausson som nu skriver ett historiskt avtal om att hitta nya samarbetsområden som båda lärosäten kan dra nytta av. Ytterst gagnar det studenter i regionen.

– Det här avtalet understryker det faktum att Malmö högskola och Lunds universitet inte bara ska ses som konkurrenter. Vi har redan idag ett omfattande samarbete när det gäller grundutbildning och forskning. Det samarbetet vill vi nu fördjupa och underlätta, säger Lennart Olausson, rektor vid Malmö högskola.
Det nya avtalet innebär bland annat att rektorerna kommer att träffas en gång per termin och att medel ska avsättas för nya samarbeten.
Under 90-talet byggdes den svenska högskolan ut i rask takt. Svenska universitet och högskolor ökade sina studieplatser och tar idag in 40 procent fler studenter än vad man gjorde för 10 år sedan. Utbyggnaden har lett till en ökad konkurrens mellan lärosätena vilket i sin tur leder till ett mer likartat utbildningsutbud.
Flera utbildningar ges idag både i Malmö och Lund. I vissa fall, som när det gäller till exempel socionom- och sjuksköterskeutbildningarna, finns många sökande och stor efterfrågan på arbetsmarknaden. I andra fall, som när det gäller högskoleingenjörsutbildningarna, finns en klar överetablering i Skåne. Här har Lunds tekniska högskola, Malmö högskola och Högskolan i Kristianstad nu påbörjat ett samarbete för lärarutbyte och tillgång till varandras kursutbud. På så sätt kan utbildningarna vid alla tre lärosätena förbättras både vad gäller kvalitet och ekonomi.
– Det är helt naturligt att vi som grannar drar nytta av varandras olika kompetenser.
Samarbetet kring högskoleingenjörsutbildningarna är ett bra exempel. Vi utnyttjar våra resurser på bästa sätt genom att göra en arbetsfördelning, samtidigt som studenterna får fortsatt goda möjligheter att specialisera sig, säger Lennart Olausson.
Inom de närmsta tio åren kommer antalet 20-åringar att öka med 30 000 och högskolan kommer att behöva byggas ut ytterligare.
– I tider av såväl ökad som minskad efterfrågan kommer det att finnas behov av fördjupad samverkan, säger rektor Göran Bexell. Det är viktigt att vi lägger grunden till ett samarbete under de närmaste åren så att vi i olika situationer, även ekonomiskt kärvare tider, kommer stå väl förberedda att samverka.
Ett annat exempel på samverkan är en ny professur i gynekologi med särskild inriktning mot migrationsrelaterad reproduktiv hälsa som Crafoordska stiftelsen i dagarna har beviljat medel till. Professuren inriktar sig mot området reproduktiv hälsa vilket bland annat innebär forskning kring preventinmedelsrådgivning, ungdomsmottagning, abortförebyggande arbete, könssjukdomar och sexualiserat våld. Inom vården finns idag ett uppdämt behov av forskning som är relaterad till dagens mångkulturella samhälle. Med Malmö – Sveriges invandrartätaste stad – som nav kommer Lunds universitet, Malmö högskola och Region Skåne att samarbeta för att förbättra hälsan hos en stor grupp människor.
– Med detta nya samarbetsklimat hoppas jag att bilden av relationen mellan Lunds universitet och Malmö högskola skall förändras, säger rektor Göran Bexell. Jag hoppas att våra lärare och forskare skall vara uppfinningsrika i att skapa nya samverkansmöjligheter.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Göran Bexell, rektor vid Lunds universitet på telefonnummer 046-222 70 01, Lennart Olausson, rektor Malmö högskola, 040-665 71 00 eller Claus Nowotny, informationschef, Malmö högskola, 0708-655 219, Ulrika Oredsson, informatör, Lunds universitet, 046-222 70 28, 0702-63 00 79

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera