Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 maj 2004

Den fria rörligheten – Vad händer med föräldrapenning och pension för dem som flyttar inom EU?

Inom den Europeiska Unionen finns ett system för koordinering av medlemsstaternas nationella socialförsäkringssystem. Systemet syftar till att säkerställa socialförsäkringsrättigheter för de arbetstagare som flyttar från en medlemsstat till en annan för en kortare eller längre period.

Meningen är att en person som har beviljats vissa socialförsäkringsrättigheter i en medlemsstat, till exempel pension i Sverige, ska kunna ta med sig denna förmån vid flytt till en annan medlemsstat.

I sin avhandling vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet fokuserar Vicki Paskalia bland annat på arbetstagare som avbryter sin ekonomiska aktivitet i samband med föräldraledighet eller för att följa sin partner till utlandet. Båda situationerna berör typiskt kvinnor. Avhandlingen undersöker tillämpningen av koordineringssystemet på dessa arbetstagare och försöker identifiera svårigheter och problem som eventuellt kan dyka upp i samband med denna tillämpning. Kan till exempel en föräldraledig arbetstagare som har svensk föräldrapenning exportera den vid flytt till en annan medlemsstat? Och vad händer om en arbetstagare som tog tjänstledigt för att följa sin partner till utlandet och får barn där ansöker om föräldrapenning i Sverige? Är koordineringssystemet anpassat till sådana situationer?

Avhandlingens slutsatser tyder på att koordineringssystemet inte är tillfredställande anpassat till sådana situationer och att en hel del problem kan uppstå i samband med den gällande förordningens tillämpning i sådana fall.


Doktorsavhandlingens titel: Free Movement of Persons and Social Security – Gender Implications of EC Regulation

Disputationen äger rum torsdag den 27 maj kl. 10.00 i hörsal 5, hus B, Södra huset, Frescati. Opponent är professor Philippa Watson, Nottingham.

Läs mer om avhandlingen på Juridiska institutionens hemsida, www.juridicum.su.se

Vicki Paskalia nås på tfn 0734 – 403 30 07, 08 – 16 29 63 eller e-post: vicki.paskalia@juridicum.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera