Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 maj 2004

Drömmen om det egna huset

Småhusvågen kom med tvåförsörjarfamiljens genombrott i början av 1970-talet. Men drömmen om det egna huset kan härledas tillbaka till egnahemrörelsen i början 1900-talet och har levt kvar i städernas arbetarbefolkning även under den sociala bostadspolitikens tid. Denna dröm har dock varken uppmärksammats av bostadsforskarna eller kvinnorörelsen.

Annika Almqvists avhandling handlar om drömmen om det egna huset. Syftet var att förstå och att förklara att denna dröm fortfarande är så stark, och hon tolkar innebörden i drömmen och sätter in den i ett samhälleligt sammanhang. Det är, visar hon, inte enbart av ekonomiska skäl, för att få en stor bostad eller för barnens skull som människor vill bo i ett eget hus. Drömmen om det egna huset kan, menar hon, inte brytas ned i ett antal motiv eller beskrivas som preferenser för vissa aspekter i boendet, utan måste relateras till människors hela livssammanhang och livsprojekt för att bli synlig i hela sin betydelse.

Annika Almqvist tar sin utgångspunkt i småhusvågen som med tvåförsörjarfamiljens genombrott fick sitt genomslag i början av 1970-talet. Med småhusvågen blev det egna huset barnfamiljernas normbostad också i Sverige. Småhusvågen, som kom till uttryck redan inom ramen för miljonprogrammet, kan dock samtidigt ses som ett brott med den sociala bostadspolitik som varit vägledande i Sverige sedan krigsslutet och i vilken miljonprogrammet ingick, menar Annika Almqvist.

Denna politik innebar att man byggde moderna funktionella lägenheter i flerbostadshus för städernas ökande befolkning, främst för barnfamiljer, medan egnahemmet länge sågs som landsbygdens boendeform. Drömmen om det egna huset levde dock kvar även i städernas arbetarbefolkning och kan härledas tillbaka till egnahemsrörelsen i början av 1900-talet, vilken understöddes av 1900-talets första decenniers egnahemspolitik.

Att denna dröm legat latent under den sociala bostadspolitikens tid framkommer av de preferensstudier som gjorts även under denna tid. Under den sociala bostadspolitikens tid har den dock levt i skuggan av lägenheten i flerbostadshus. Denna dröm har inte uppmärksammats, varken av bostadsforskningen med dess starka koppling till bostadspolitiken och byggandet av flerbostadshus, som inte primärt tagit sin utgångspunkt i människors boendepreferenser, eller av kvinnorörelsen som i syfte att underlätta kvinnors arbete i hemmen verkat för byggandet av rationellt planerade lägenheter och kollektivhus och intagit en skeptisk attityd till det egna huset.

Namn: Annika Almqvist
Avhandlingens titel: Drömmen om det egna huset. Från bostadsförsörjning till livsprojekt.
Institution: Sociologiska institutionen samt Institutet för bostads. och urbanforskning.
Opponent: Professor Lena Jarlöv, docent i arkitektur, Dalarnas Forskningsråd, Falun
Disputationen äger rum: Tisdagen 25 maj, kl. 10.15 i sal IX, Universitetshuset, Uppsala

Kontaktinformation
Annika Almqvist kan nås via 026-4206500, 018-4716500 eller e-post Annika.Almqvist@ibf.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera