Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 maj 2004

1400 ansökningar till Formas

6 maj gick ansökningstiden ut för Formas stora allmänna utlysning av forskningsmedel. I år har det kommit in cirka 1400 ansökningar, vilket är 300 fler än förra året. Av Formas totala årliga forskningsbudget på cirka 550 miljoner kronor fördelas runt 150 miljoner kronor i denna ansökningsomgång.

– Det är mycket glädjande att vi fått in så många ansökningar och att vårt nya elektroniska ansökningssystem klarade anstormningen utan större problem. Dessvärre riskerar fler forskningsprojekt av hög kvalitet att bli utan medel eftersom vi i år fått in 300 fler ansökningar än tidigare år, säger Lisa Sennerby Forsse, Formas huvudsekreterare.

Arbetet med att bedöma ansökningarna är klart i höst. Den 25 november beslutar Formas styrelse om vilka forskare och projekt som får bidrag. Cirka 30 procent av ansökningarna har kvinnor som huvudsökande. Ansökningarna fördelar sig enligt följande:

Biosfär och samhälle, samt samspel däremellan

Klimat och biogeokemi 125 st
Ekonomi och Samhälle och regional utveckling 108 st
Stadsutveckling 39 st
Människor och den fysiska stadsmiljön 58 st

Miljö och natur

Miljörelaterad toxikologi 101 st
Terrester ekologi och biodiversitet 185 st
Akvatisk ekologi och biodiversitet, samt fiske 118 st
Växter 81 st

Areella näringar, djur och livsmedel

Skogsbruk 73 st
Jord- och trädgårdsbruk 86 st
Djur och veterinärmedicin 57 st
Livsmedel 49 st

Byggande, förvaltning, byggd miljö

Byggande och förvaltning 54 st
Anläggningar och tekniska försörjningssystem i byggd miljö 67 st
Byggnaden som system 44 st
Energi i byggd miljö 38 st
Byggmaterial och komponenter 76 st

Informationsprojekt 51 st

Kontaktinformation
För mer information:

Hans-Örjan Nohrstedt, Chef för programenheten, 08-775 40 16, hans-orjan.nohrstedt@formas.se

Bengt H Olsson, Biträdande programchef, 08-775 40 23, bengt.olsson@formas.se

Emilie von Essen, Formas presschef, 08-775 40 38, 0733-50 31 61, emilie.von.essen@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera