Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 maj 2004

Verkstadsindustrin ska sälja mindre och tjäna mer

Svensk verkstadsindustri är på väg mot en helt ny affärslogik, där verkstadsföretagen erbjuder tjänster som leder till minskad förbrukning av de egna produkterna. Hur detta kan hanteras och leda till förbättrad lönsamhet visar forskning från Karlstads universitet.

Tillverkning av högkvalitativa och högteknologiska produkter kan idag förläggas i stort sett var som helst i världen. Frågan är hur den svenska verkstadsindustrin ska fungera då många industrier flyttar stora delar av sin produktion utomlands. Vad ska industrin i Sverige tjäna pengar på?

Martin Fransson, doktorand i företagsekonomi vid Centrum för tjänsteforskning, CTF, vid Karlstads universitet, har under ett par års tid studerat hur verkstadsindustrin söker nya sätt att konkurrera. Han menar att det är i tjänsteproduktionen som industrins framtid ligger.

– Det har blivit allt viktigare för svensk verkstadsindustri att erbjuda sina kunder tjänster av olika slag. Enligt den nya affärslogiken efterfrågar kunderna inte fysiska produkter utan alternativa lösningar där nyttan av produkten står i fokus. De tjänster som erbjuds leder ofta till en minskad försäljning av produkter, säger han.

Ett företag som tillverkar borrar ska enligt den nya logiken inte längre sälja borrmaskiner, utan borrade hål. Om maskinen går sönder är det tillverkaren som förlorar på detta eftersom det är de som är ansvariga för utrustningens underhåll. Tvärtemot den gamla affärslogiken blir målet att tillgodose kundens behov med så få produkter som möjligt.

Verkstadsindustrin ska med andra ord fungera som mer än bara en leverantör av färdiga produkter. Verkstadsföretagen ska vara aktiva även efter det att produkten har levererats och de ska ha ansvar för såväl montering och underhåll som användning av produkten. Martin Fransson betonar värdet i att helheten på detta sätt blir mer effektiv, eftersom leverantörens kunskap utnyttjas i alla led av produktionskedjan.

– Det traditionella produktorienterade tänkandet hindrar utvecklingen. Hur ska man till exempel ta betalt när produkten står kvar i leverantörens ägo? Nya samarbetsformer kräver nya tankemönster hos såväl leverantörer som kunder, säger han.

Projektet har bedrivits i samarbete med KK-stiftelsen, Volvo Aero Corporation, SKF och Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Den 26 maj lägger Martin Fransson fram rapporten i form av licentiatuppsatsen “Verkstadsindustrins tjänstefiering – en explorativ resa i det nya affärslandskapet”.

Kontaktinformation
För mer information eller beställning av rapport, kontakta Martin Fransson, tfn 054-700 21 53 eller 070-561 84 65, e-post Martin.Fransson@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera