Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 maj 2004

Vad händer i en distanskurs?

Det blir allt vanligare att studera på distans. Vad händer i en distanskurs och vilka kommunikationsmönster visar sig?

Hur kommunicerar lärare och studerande när de möts i klassrum och på webben? Vilken betydelse får kommunikationsmönstret för de studerandes möjligheter att lära? Vad tycker lärarna och de studerande själva om sina erfarenheter, och vilka möjligheter och begränsningar för kommunikation och lärande lyfts fram?

Eva Svärdemo Åberg visar i sin nyutkomna avhandling att förutsättningarna för kommunikation och lärande utgörs av ett socialt växelverkande samspel mellan två motstridiga krafter – intersubjektivitet och alteritet. Genom att pendla i olika grader mellan krafterna formas kommunikationen och de studerandes möjligheter att lära. Om samspelet mellan krafterna får slagsida åt något håll tenderar kommunikationen helt eller delvis att upphöra. Avhandlingen visar på möjligheter och begränsningar för kommunikation och lärande i både klassrumsmiljö och datorbaserad nätverksmiljö.

Boken vänder sig till alla intresserade av pedagogik och didaktik.

Eva Svärdemo Åberg är verksam vid Lärarhögskolan i Stockholm som lärarutbildare och forskare. Härnäst kommer hon att arbeta med forskningsprojektet Digitala läromedel och lärobjekt i svensk skola – brukarperspektiv, som ska analysera, beskriva och försöka förstå hur studerande använder olika digitala läromedel som verktyg för lärandet i undervisning. Projektet drivs av forskargruppen DidaktikDesign med anslag från KK-stiftelsen. Eva Svärdemo Åberg har tidigare studerat läs- och skrivsvaga elevers lärande och användning av datorer, funktionskompenserande hjälpmedel och digitala läromedel.

Doktorsavhandlingens titel: Lärande genom möten. En studie av kommunikation mellan lärare och studerande i klassrumsmiljö och datorbaserad nätverksmiljö

Disputationen äger rum fredag den 28 maj kl. 13.00 i Dahlströmsalen, hus D, Lärarhögskolan i Stockholm, Rålambsvägen 26. Opponent är professor Shirley Booth, Lunds universitet.

Eva Svärdemo Åberg kan nås på tfn 08-737 96 39

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera