Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 maj 2004

Så snabbt sprider sig vildsvinen i Sverige

Först blev de utrotade, sedan fanns de i hägn och nu finns de frilevande över stora delar av Syd- och Mellansverige. Antalet vildsvin i Sverige har ökat sedan arten återkom i vilt tillstånd och nu breder populationerna ut sig med en hastighet av ca 5 km/år. Johan Truvé vid Göteborgs Universitet har undersökt hur snabbt svenska vildsvinspopulationer expanderar geografiskt och vilka faktorer som påverkar spridningen.

Studien baseras dels på uppgifter från vildsvin som försetts med öronmärken och radiosändare, dels på observationer om vildsvinets successiva utbredning i delar av Sverige. Resultaten gör det möjligt att förutsäga den framtida utbredningen av vildsvin och ger ett underlag för förvaltningsåtgärder där avsikten är att påverka spridningen.

En förutsättning för att vildsvinspopulationer skall breda ut sig är att individer emigrerar från området där de är födda och etablerar sig på platser där arten saknas. De flesta vildsvin som emigrerade gjorde det i anslutning till att de blev könsmogna vid omkring ett års ålder. I genomsnitt emigrerade 43 procent av honorna och 86 procent av hanarna. Även om vildsvin kan förflytta sig långa sträckor så var den genomsnittliga spridningsdistansen relativt kort, 16,6 km för hanar och 4,5 km för honor. Andelen djur som emigrerade minskade när populationstätheten ökade, av vilket man kan dra slutsatsen att vildsvin emigrerar i störst omfattning i utkanten av expanderande populationer.

Eftersom honorna emigrerar i mindre omfattning och kortare avstånd än hanarna begränsar de populationernas utbredning. Honor etablerar sig oftast nära området där de är födda vilket resulterar i att populationerna breder ut sig som sammanhängande enheter. Den geografiska utbredningshastigheten för populationer innehållande djur av båda könen beräknades på två olika sätt. En modell som utnyttjar genomsnittlig spridningsdistans och populationstillväxt skattade spridningshastigheten till 3.0 km/år. Den observerade hastigheten som beräknades från vildsvinets dokumenterade utbredning var något högre och uppgick till 4.8 km/år. Skillnaden mellan den skattade och den observerade hastigheten beror troligen på att individer som flyttar långa sträckor underskattas av modellen men också av att utplantering av vildsvin sker, vilket påskyndar utbredningen.

Pressmeddelandet finns också att läsa här:
http://www.science.gu.se/press/2004/johan_truve.shtml

Johan Truvé är doktorand vid Institutionen för miljövetenskap och kulturvård, och skall disputera med avhandlingen “Pigs in space – Movement, dispersal and geographic expansion of wild boar (Sus scrofa) in Sweden”. Disputationen äger rum fredagen den 28 maj 2004 kl 14:00 i stora föreläsningssalen, Institutionen för miljövetenskap och kulturvård, Carl Skottbergs gata 22B, Göteborg.

För mer information kontakta:
Johan Truvé
Tillämpad miljövetenskap
Göteborgs Universitet
Tel: 031-773 25 29
E-post: johan.truvé@miljo.gu.se

Kontaktinformation
Camilla Carlsson, informatör
Göteborgs universitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Tel: 031-773 48 57
Fax: 031-773 48 39

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera