Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 maj 2004

Programmerad celldöd

Programmerad celldöd, PCD, är en genetiskt betingad död som har stor betydelse för överlevnaden i de flesta organismer.

Ulla Wredle har i sin nyligen framlagda doktorsavhandlig vid Botaniska institutionen, Stockholms universitet studerat PCD under embryoutvecklingen i Vicia faba, bondböna. Denna typ av celldöd sker också när t.ex. grodyngel förlorar sin svans. PCD har även visat sig ha stor betydelse vid många mänskliga sjukdomar. Vid Alzheimers sjukdom sker PCD i en takt och mängd som normalt inte skulle ske och vid vissa cancerformer har inte den programmerade celldöden skett planenligt, utan cellerna fortsätter att leva och förökas med resultatet av en tumör.

Under embryoutvecklingen hos Vicia faba är embryot beroende av intilliggande vävnader för näring och tillväxtsubstanser. Dessa vävnader är endospermet som omger hela embryot och fungerar som näringstillförsel och suspensorn som embryot är fastvuxen med och som aktivt tillför näring och tillväxthormoner till embryot. När embryot är tillräckligt moget för att klara sig själv genomgår både suspensorcellerna och endospermet PCD.

Nedbrytningen däremot har olika skeenden förmodligen på grund av att endospermet och suspensorn har olika funktioner och för att signalerna som inducerar PCD inte är desamma.

Doktorsavhandlingens titel: Autophagic programmed cell death in the suspensor and endosperm of Vicia faba: An ultrastructural study

Ulla Wredle kan nås på telefon 08-16 37 72 (Botaniska institutionen Stockholms universitet, 106 91 Stockholm), e-post ulla.wredle@botan.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera