Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 maj 2004

Ny forskarskola undersöker stadens möjligheter

Hösten 2004 startar forskarskolan Urbana studier – städer och regioner i förändring vid Örebro universitet, som därmed får sin femte forskarskola.

Forskarskolan Urbana studier – städer och regioner i förändring kommer bedriva forskning utifrån olika perspektiv på staden och dess förutsättningar, utmaningar och möjligheter.

– Allt fler människor koncentreras till städer och andra urbana samhällen, säger Ingemar Elander, professor i statskunskap och föreståndare för den nya forskarskolan.

Stadsmiljön är attraktiv och efterfrågad samtidigt som den innebär stora påfrestningar för människor och miljö. Den kunskap som krävs för att möta dessa utmaningar ligger i gränssnitten mellan olika vetenskapsområden. Forskning om städer och regioner kräver därför mångvetenskaplig kunskap och kompetens.

Forskarskolans nära koppling till en etablerad mångvetenskaplig forskargrupp, Centrum för Stadsmiljöforskning, innebär att de studerande får möta och skolas in i en levande forskningsmiljö. Forskarskolan blir därmed en plattform för nya doktorander att skapa samhällsrelevant kunskap av god internationell klass.

Pågående forskning vid Centrum för Stadsmiljöforskning fokuserar vid ett brett spektrum av teman såsom konkurrens och samarbete i stadspolitiken, näringsliv och arbetsmarknad i växande och stagnerande regioner, den hälsosamma staden, brottsförebyggande arbete i urban miljö, lokal klimatpolitik, biologisk mångfald och stadsplanering, etik i samhällsplaneringen samt partnerskap och lokal demokrati.

Forskning om städer och regioner som nyss påbörjats eller är under utveckling tar upp teman som demokrati och integration i utsatta stadsdelar, kvinnors inflytande i nätverkspolitik, digital samhällsplanering samt staden och medborgarskapet.
Forskningen präglas av omfattande internationella kontakter och samarbeten. Doktorander ges möjlighet att delta i internationella seminarier och konferenser.

– Intresset för forskarskolan är mycket stort och vid ansökningstidens utgång hade hela 152 ansökningar inkommit, säger Ingemar Elander. Av dessa kommer 11-12 doktorander antas i ämnena historia, kulturgeografi, socialt arbete, sociologi och statskunskap.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Ingemar Elander på telefon 019-30 30 69.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera