Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 maj 2004

Marknaden viktigare än politisk risk

Svenska multinationella företag hanterar politisk risk på ett pragmatiskt sätt och vid behov i samband med sina utländska direktinvesteringar. Politisk risk anses svårt att definiera och mäta och politiska riskbedömningar görs inte på ett systematisk sätt.

Magdalena Kettis har i sin doktorsavhandling vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, undersökt hur svenska multinationella företag uppfattar och hanterar politisk risk i samband med direktinvesteringar. Avhandlingen bygger på intervjuer med ledande befattningshavare i ett tiotal svenska multinationella företag.

Globaliseringen, kommunismens fall och marknadsekonomins utbredning är faktorer som bidragit till att politisk risk nu uppfattas som ett mindre problem. I synnerhet har de mest extrema effekterna av politisk risk, expropriation och nationaliseringar minskat påtagligt. Magdalena Kettis fann att marknadspotential är viktigare för investeringsbeslut än politisk risk, men politisk risk kan fortfarande vara ett problem att ta med i beräkningen när det gäller att investera och framför allt driva verksamhet i länder som kännetecknas av politisk instabilitet och svaga institutioner. Den huvudsakliga källan till politisk risk är värdlandets regering och politiska institutioner, men även ideella organisationer kan utgöra politisk risk för företagen. Den mest effektiva metoden för att bedöma och påverka politiska risker uppgavs vara goda politiska kontakter och ett aktivt informationsutbyte med makthavarna. Att verka som ett lokalt förankrat företag och vara en god samhällsmedborgare ansågs också minska företagens exponering för politisk risk.

Magdalena Kettis föreslår i sin avhandling att politisk risk även kan kopplas till uppfattningen om multinationella företag som inflytelserika samhällsekonomiska och politiska aktörer. I takt med att företagen avkrävs större ansvar för de politiska, ekonomiska och sociala konsekvenserna av sina utlandsinvesteringar, kan inte bara företagens exponering gentemot politisk risk öka, utan också företagens inflytande och politiska roll.

Doktorsavhandlingens titel: The Challenge of Political Risk – Exploring the political risk management of Swedish multinational corporations.

Magdalena Kettis kan nås på telefon 070-715 81 73, e-post: m.kettis@telia.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera