Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 maj 2004

Ny behandling minskar återfallsrisken för patienter med akut leukemi

En internationell fas 3-studie, som leds från Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, har visat en markant förbättring av sjukdomsfri överlevnad hos patienter med akut myeloisk leukemi (AML) som behandlats med histamindihydroklorid (Ceplene) och interleukin-2.

AML är den vanligaste formen av akut leukemi (blodcancer). Cirka 350 personer i Sverige drabbas årligen av sjukdomen. Det vanliga sättet att behandla sjukdomen är cellgiftsbehandling, som initialt ofta har god effekt, men en majoritet av patienterna drabbas av återfall, oftast inom ett år. Prognosen för patienter som fått återfall är dålig.

I studien ingick 320 AML-patienter från Sverige, övriga Europa, Nordamerika, Israel, Nya Zeeland och Australien. Ett 30-tal av patienterna kom från Sverige varav huvuddelen från Västsverige. Deltagarna var indelade i två grupper – den ena gruppen fick histamindihydroklorid tillsammans med ett immunstimulerande läkemedel (interleukin-2), medan den andra, det vill säga kontrollgruppen, fick standardbehandling. De deltagande patienterna har följts upp under minst tre år efter påbörjad behandling. Målet var att förebygga återfall i leukemi hos behandlade patienter.

Resultaten från studien visar att de patienter som fick histamin och interleukin-2 var fria från leukemi efter treårsperioden i högre utsträckning än patienterna i kontrollgruppen. Den skyddande effekten avseende återfall i leukemi var statistiskt säker.

Det prekliniska arbete som legat till grund för studien har utförts av Kristoffer Hellstrand och Svante Hermodsson, institutionen för laboratoriemedicin, tillsammans med Mats Brune, institutionen för invärtesmedicin vid Sahlgrenska akademin. En inledande klinisk studie omfattande 39 AML-patienter genomfördes i Göteborg under 1994-1998 i samarbete med bland annat Ulf-Henrik Mellqvist och Elisabeth Wallhult vid Sahlgrenskas hematologisektion.

– Studiens resultat är mycket glädjande, och talar för att behandling med histamin och interleukin-2 kan medföra att en ökad andel AML-patienter kan botas från sin sjukdom, säger Mats Brune som varit medicinsk ledare för den internationella studien. De föreberedande kliniska studier som vi genomfört i Göteborg visar dessutom att behandlingen är relativt skonsam och förenlig med bibehållen livskvalitet.

– Vårt prekliniska arbete visar att histamin skyddar immunsystemets försvarsceller från signaler som bland annat ger upphov till programmerad celldöd (apoptos). Därigenom förbättrar histamin försvarscellernas förmåga att eliminera cancerceller, till exempel AML-celler, säger Kristoffer Hellstrand.

För mer information kontakta:
Professor Kristoffer Hellstrand, institutionen för laboratoriemedicin
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
tel 031-342 47 31

Kontaktinformation
Carina Elmäng
informatör/redaktör
Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet
Box 400, 405 30 Göteborg
tel 031-773 35 77, mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera