Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 maj 2004

Läsproblem hos skolbarn kan bero på svårigheter att se

Förmågan hos barn att ändra fokus mellan långt och nära håll är sämre än förväntat och kan vara ett dolt problem. Svårigheterna att fokusera kan resultera i läsproblem. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Avhandlingen visar att hos många skolbarn är förmågan att förändra brytkraften i ögat för att kunna fokusera till olika avstånd, så kallad ackommodation, lägre än förväntat. En dåligt fungerande ackommodation ger huvudvärk, ögontrötthet, gruskänsla i ögonen, svårt att växla mellan att se på tavlan och till att se i boken och att texten ibland tycks flyta omkring efter en stunds läsning. Normalvärden för ackommodationsförmågan i alla åldrar bygger på data som är närmare hundra år gammal. De gamla värdena gör att barn förutsätts ha en hög grad av ackommodation utan att någon på senare tid undersökt om det förhåller sig så. En nedsatt ackommodationsförmåga kan därför vara ett dolt problem hos barn.

Leg optiker Bertil Sterner har därför i sin avhandling undersökat hur väl ackommodationen fungerar och karaktäriserat ackommodativa problem hos för övrigt friska barn i tidig skolålder. Han har också utvärderat en metod som använts för att träna nedsatt ackommodationsfunktion.

För att erhålla nya normalvärden utfördes mätningar på barn från en skola i Göteborgsområdet och resultatet jämfördes mot de gamla värdena. En annan grupp barn som kommit från skolhälsovården för närseendeproblem som berodde på en nedsatt ackommodationsfunktion ingick sedan i en grupp som tränades. De fick under några veckor träna anspänning och avslappning av ackommodationen med ett instrument enligt ett särskilt schema tills de blev symtomfria. En uppföljningsstudie visade att träningen hade effekt också lång tid efter avslutad träningsperiod.

För att minska risken att drabbas av onödiga närseendeproblem beroende på nedsatt ackommodationsfunktion är det viktigt att identifiera ackommodationsstörningar så tidigt som möjligt. Det ökar möjligheterna att förbättra förmågan att fokusera på nära håll och därmed eliminera eventuella symtom som annars kan hindra barnet i skolarbetet. Det är också av stor vikt för en framgångsrik behandling att barnet blir korrekt diagnostiserat och att andra ögonsjukdomar utesluts.

Avhandlingen är skriven av:
Med lic/leg optiker Bertil Sterner, telefon: 031-343 32 55, mobiltelefon: 0733-12 48 13, e-post: sterner@oft.gu.se

Handledare:
Docent Anders Sjöström, telefon: 031-343 47 20, mobiltelefon: 0709-72 11 05, e-post: anders.sjostrom@oft.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, institutionen för klinisk neurovetenskap, avdelningen för oftalmologi
Avhandlingens titel: Ocular Accommodation. Studies of Amplitude, Insufficiency, and Facility Training in Young School Children

Avhandlingen försvaras onsdagen den 19 maj, klockan 9.00, psykiatriska klinikens aula, hus V, SU/Mölndal, Mölndal

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69

mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera