Tema

Hedersdoktorer vid Stockholms universitets juridiska fakultet

Jur.kand. Sigvard Jarvin och f.d. JustR Hans-Gunnar Solerud har utnämnts till hedersdoktorer vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet.

Sigvard Jarvin
har huvudsakligen varit verksam utomlands, fr.a. i Frankrike och varit generalsekreterare i ICC Court of Arbitration. Hans författarskap avser den internationella skiljedomsrätten. Han har publicerat ett flertal verk och artiklar om skiljedomsrätt på engelska, franska, tyska och svenska.

Hans-Gunnar Solerud
är en högt ansedd jurist med lång yrkesbana som advokat, bolags- och organisationsjurist samt som domare i Högsta domstolen och skiljeman i näringslivet. Genom sin domar- och skiljemannagärning har han byggt broar mellan traditionell rättsvetenskap och praktisk rättstillämpning.

Hedersdoktorerna kommer att promoveras vid den sedvanliga installations- och promotionshögtidligheten i Blå hallen i Stockholms stadshus fredagen den 24 september.

Hedersdoktorer vid Stockholms universitets juridiska fakultet

 lästid ~ <1 min