Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 maj 2004

Ny avhandling slår hål på myter om Kinas rättssystem

Kinas rättssystem framställs ofta som en motpol till det västerländska. Lag och rätt styr i väst medan Österlandets rättssystem är moralstyrt och straff-fokuserat. I en ny avhandling från Lunds universitet slår juristen Jonas Grimheden delvis hål på dessa myter och visar att Kinas rättssystem på många sätt liknar vårt eget.

Jonas Grimheden arbetar på Raoul Wallenberginstitutet vid Lunds universitet. I flera års tid har han planerat och byggt upp utbildningar åt jurister, åklagare och domare i Kina. Nu lägger han fram sin avhandling där han analyserar landets domstolar utifrån tre grundläggande kriterier: oavhängighet, opartiskhet och allmänhetens förtroende för institutionerna.

– Man kan göra det lätt för sig och döma ut Kinas domstolar som klart styrda av kommunistpartiet, säger Jonas Grimheden. Men man måste vara försiktig när man jämför och klassificerar rättssystem eftersom det lätt kan leda till man förstärker fördomar. I sin forskning lyfter han istället fram exempel, både från dagens rättssystem och från rättshistorien, som pekar på en strävan efter rättvisa genom oberoende institutioner.

Jonas Grimheden har kommit fram till att inflytandet från det kommunistiska partiet inte är så stort som man skulle kunna tro.

– När det gäller mål som är känsliga för regimen finns visserligen fortfarande stor risk för inblandning från central nivå, säger han. Men på det stora hela sköter domstolarna sina mål på ett ganska oberoende sätt.

På 90-talet inleddes ett reformarbete för att ytterligare förstärka domarnas och domstolarnas makt i förhållande till de lokala intressena. Men detta reformarbete har inte gällt det centrala kommunistpartiets inblandning.

– Den frågan måste lösas om domarna ska ges utrymme att döma enligt lagen, säger Jonas Grimheden.

Efter avslutad disputation åker Jonas Grimheden till Japan för att fortsätta studera domstolar i regionen. Nu står rättsväsendena i Japan, Taiwan, och Nord- och Sydkorea på tur.

Jonas Grimheden disputerar måndagen den 17 maj i Rättegångssalen på den juridiska fakulteten i Lund. Avhandlingens titel är Themis v. Xiezhi: Assessing Judicial Independence in the People’s Republic of China under International Human Rights Law.
Jonas Grimheden träffas på tel 046 2221245, e-post jonas.grimheden@rwi.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera