Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 maj 2004

Stomi ­- ett förändrat liv för både patienter och närstående

En avhandling från Sahlgrenska akademin visar att en stomioperation ger en förändrad livssituation för både patienten själv och de närstående. Att på ett mer aktivt sätt erbjuda patienten att ta med sin partner vid sjukbesöken kan underlätta för båda parter att anpassa sig till det nya liv som en stomioperation innebär.

En avhandling från Sahlgrenska akademin visar att en stomioperation ger en förändrad livssituation för både patienten själv och de närstående. Att på ett mer aktivt sätt erbjuda patienten att ta med sin partner vid sjukbesöken kan underlätta för båda parter att anpassa sig till det nya liv som en stomioperation innebär.

Leg sjuksköterska och stomiterapeut Eva Persson har intervjuat stomipatienter sex till tolv veckor efter operationen. I dessa framkom att den svåraste upplevelsen efter operationen var när de först skulle titta på stomin och att lära sig sköta stomibandageringen. Patienterna berättade också att deras kroppsuppfattning förändrades och patienterna kände sig mindre attraktiva, vilket också påverkade deras sexliv. Patienterna beskrev känslor av hjälplöshet, rädsla för läckage och dålig lukt, rädsla att bandaget skulle lossna och att stomin skulle synas genom kläderna. Allt detta sammantaget påverkade det sociala livet.

Både stomiopererade och deras närstående var missnöjda med den information de fick från sjukhuspersonalen om resultaten av medicinska undersökningar och provtagningar, resultatet av operationerna samt om vilken läkare som var ansvarig för deras vård. De var också missnöjda med möjligheten att delta i beslut angående den medicinska vården och den personliga omvårdnaden. Resultaten visar också att de som haft stomirelaterade komplikationer var mer nöjda en de som inte hade haft komplikationer. En trolig orsak till detta är att de med besvär hade tätare kontakt med stomiterapeuten och att de därför också lättare fick kontakt med läkaren när så behövdes.

Eva Persson har också undersökt de närståendes upplevelser av att leva med en stomiopererad person. De som intervjuades beskrev att de hade svårt att känna sig delaktiga i patientens vård. En orsak var att det inte fanns några rutiner från sjukhuset om att de, tillsammans med sin sjuke partner, kunde delta vid informationstillfällen. De beskrev känslor av osäkerhet inför partnerns sjukdom, för operationen, hur det skulle bli att leva med stomi och att partnern var så sjuk efter operationen. Stomin påverkade hela livet och de fick tillsammans med sin opererade partner lära sig att leva på ett nytt sätt. Många närstående berättade att de kände ett obehag när de skulle titta på stomin. De fick kämpa med sig själva för att inte deras partner skulle förstå att de tyckte att stomin var otäck, eftersom det var viktigt för dem att stödja sin sjuke partner.

Avhandlingen är skriven av:
Leg sjuksköterska Eva Persson, telefon: 031-343 49 33, mobiltelefon: 0705-69 10 71, e-post: eva.persson@surgery.gu.se

Handledare:
Adjungerad professor Bengt Gustavsson, telefon: 031-343 53 02, e-post: bengt.gustavsson@vgregion.se

Universitetslektor Anna-Lena Hellström, telefon: 031-773 60 68, e-post: anna-lena.hellstrom@fhs.gu.se

Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
telefon: 031-773 38 69, mobiltelefon: 070-775 88 51
e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69, mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera