Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 maj 2004

Socialdemokratin som en kameleont

Socialdemokratin i Europa kan betraktas som en kameleont. Av olika politiska inriktningar så har kanske ingen varit mer framgångsrik än socialdemokratin i fråga om att anpassa sitt politiska program och sina budskap till ett rådande läge.

Detta har bland annat medfört att socialdemokratin ständigt vacklat mellan å ena sidan ambitionen att reglera marknadsekonomin och å andra sidan behovet av att stimulera tillväxten för att få resurser att fördela. Detta säger Henry Pettersson, statsvetare vid Örebro universitet, i avhandlingen “Den försiktiga kameleonten. Europeisk socialdemokrati och brittiska Labour”.

Regeringsinflytande är, som för alla partier, det medel socialdemokratin behöver för att genomföra sin politik oavsett om den betonat fördelning eller tillväxt. För att nå regeringsmakten har socialdemokratin historiskt använt sig av olika strategier där dock en gemensam nämnare kan spåras, nämligen skickligheten i att anpassa sig till ett rådande läge och på så sätt nå väljargrupper även utanför de traditionella väljarna i arbetarklassen. Den traditionella vänster-högerskalan har utmanats av nya ideologiska dimensioner. De socialdemokratiska partierna konkurrerar nu med både högerpopulistiska partier om arbetarklassrösterna och med röd-gröna vänsterpartier om den radikala medelklassens röster.
– På trettiotalet gjorde socialdemokratin liberalen John Maynard Keynes ekonomiska regleringsteorier till sina vilket tillsammans med idéerna om en välfärdsstat blev identiska med begreppet “socialdemokrati”, säger Henry Pettersson. I modern tid har man med framgång lyckats foga in andra politiska rörelsers idéer om ekologism och feminism i sina egna idéer.

Ett område där socialdemokratin haft större svårigheter att enas och anpassa sig, är inom EU-samarbetet där det fortfarande finns en viss skepsis.
– Det är onekligen en svaghet för den europeiska socialdemokratin att dess starkaste fästen, i Storbritannien och i Norden, inte riktigt vill delta i ett transnationellt Europaprojekt, säger Henry Pettersson. Detta försvagar socialdemokratins möjligheter att påverka Europas utveckling som allt mer går mot att bli ett, med eller utan medverkan av socialdemokratin i Norden och Storbritannien.

Kan då de socialdemokratiska partierna hitta en gemensam formel för hur de vill att Europa och EU ska utvecklas? Henry Pettersson ser två alternativa utvecklingsvägar. Den ena är att socialdemokratin överflyglas av andra politiska krafter. De historiskt sett starka socialdemokratiska partierna i Storbritannien, Danmark, Sverige och Norge kommer tvingas att relatera sin nationella politik till vad som beslutas inom EMU-EU utan att kunna påverka det. Det andra alternativet är att socialdemokratin enas om att gemensamma, europeiska institutioner ger möjligheter de nationella inte kan erbjuda. Att det som varit föredömlig socialdemokratisk politik på nationell nivå kan lyftas och bli till delar av en generell europeisk politik.

Henry Pettersson disputerar 14 maj 2004 klockan 13.00, Hörsal D, Örebro universitet.
Pressbilder på Henry Pettersson finns att hämta på följande webbadress:
http://stork.oru.se/massmedia/bildarkiv.html#henry

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Henry Pettersson på telefon 019-30 34 96.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera