Artikel från Forte

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 maj 2004

3,4 miljoner till kontakter och erfarenhetsutbyte mellan forskare

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) har delat ut årets nätverksbidrag. Åtta svenska forskarnätverk får dela på 3.486.000 kronor.

– Ett av syftena med FAS stöd till forskarnätverk är att skapa tvärvetenskapliga mötesplatser mellan redan pågående forskning, säger Kenneth Abrahamsson, programchef vid FAS. Man skulle kunna kalla det för ett brobyggaranslag – det behövs mer kontakter utan institutionsgränserna, där man kan pröva sina idéer och utveckla modeller för samverkan eller gemensamma studier. Forskning är inte längre ett ensamarbete, varken för individer eller institutioner, tillägger Kenneth Abrahamsson.

Nätverken som fått medel
· Nätverket epidemiologi och nutrition. Projektledare: Anna Winkvist, Umeå universitet. 585.000 kr. för tre år.
· Mikrointeraktion och makrodynamik i sociologisk forskning. Projektledare: Christofer Edling, Stockholms universitet. 395.000 kr. för tre år.
· Nätverk om transnationalism och diaspora. Projektledare: Erik Olsson, Linköpings universitet. 525.000 kr. för tre år.
· Europeiskt nätverk för teoriutveckling och forskning om kvinnor, välfärdsstat och medborgarskap. Projektledare: Stina Johansson, Umeå universitet. 200.000 kr.
· för två år.
· IMER-förbundet. Projektledare: Eva Norström, Lunds universitet. 600.000 kr.
· för tre år.
· Nordiskt nätverk kring ojämlikhet i hälsa. Projektledare: Olle Lundberg, Stockholms universitet/Karolinska institutet. 396.000 kr. för tre år.
· Marknaden som sakligt skäl för lönesättning? Projektledare: Susanne Fransson, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla. 200.000 kr. för två år.
· Organisering, styrning och demokrati i sjukvårdens nätverk. Projektledare: Kerstin Sahlin-Anderssson, Uppsala universitet. 585. 000 kr. för tre år.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta: Kenneth Abrahamsson, programchef, FAS
Tel. 08-775 40 91 eller 070-546 83 53
——————————

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera