Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 maj 2004

Yrkesofficersprogrammet och verksamheten går i otakt

Den förändrade hotbilden efter Berlinmurens fall har påverkat den grundläggande officersutbildningen. Försvarsmakten har börjat ändra inriktning från invasionsförsvar till insatsförsvar.

För att motsvara den nya inriktningens krav infördes Yrkesofficersprogrammet (YOP). Erik Hedlunds nyutkomna avhandling försöker problematisera och besvara vilken legitimitet YOP har inom Försvarsmakten.

Officersaspiranter på YOP och officerare upp till generals grad medverkar i studien. Utifrån sociokulturellt perspektiv och institutionsteori dras slutsatsen att det inom Försvarsmaktens yrkespraktiker finns dominerande föreställningar om den grundläggande officersutbildningen och nyblivna fänrikars yrkeskunnande. Resultaten visar att YOP och det yrkeskunnande den ger till stor del inte motsvarar dessa föreställningar.

Boken vänder sig dels till alla som är specifikt intresserade av officersutbildning, dels till personer som intresserar sig för frågor om yrkesutbildning, yrkeskunnande och legitimitet.

Erik Hedlund genomför uppdragsforskning åt Försvarsmakten Högkvarteret samt undervisar officerare på Stabs- och fackprogram vid Försvarshögskolan. Vid Lärarhögskolan i Stockholm ingår Erik Hedlund i forskargruppen Didaktik och Design och undervisar inom lärarutbildningen.

Doktorsavhandlingens titel: Yrkesofficersutbildning, yrkeskunnande och legitimitet. En studie av yrkesofficersprogrammet i spänningsfältet
mellan förändring och tradition

Disputationen ger rum fredag den 14 maj kl. 13.00 i Dahlströmsalen, Lärarhögskolan i Stockholm, Rålambsvägen 26
Opponent är professor Lars Owe Dahlgren, Pedagogiska institutionen, Linköpings universitet

Erik Hedlund kan nås på erik.hedlund@fhs.mil.se, 08-788 96 69, 070-239 64 67

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera