Tema

Panik botas med självhjälp via Internet

Kognitiv beteendeterapi via Internet botar ångest lika bra som traditionell behandling med personliga möten. Det framgår av psykologen Per Carlbrings avhandling där han visar att nio av tio personer som testat självhjälp via Internet var fria från panik efter 12 månader.

En ny avhandling visar att två hundratusen svenskar har haft återkommande oväntade panikattacker under det senaste året. Dessa attacker har åtföljts av att personen under minst en månads tid haft ihållande ängslan för att få ytterligare attacker, oroat sig för betydelsen av attackerna (t ex mista kontrollen, få hjärtattack, bli tokig), eller fått en betydande beteendeförändring med anledning av attackerna.

Attackerna är mycket obehagliga, men paniksyndrom har god prognos. Men detta gäller endast om behandling erhålls, och tre fjärdedelar söker aldrig vård på grund av t ex skam, höga kostnader, och låg tillgänglighet av rätt sorts psykoterapi.

Studier i Europa har visat sig att 70-95 procent av patienterna som genomgår kognitiv beteendeterapi (KBT) uppnår en bestående panikfrihet efter 12-15 sessioner och uppvisar klara förbättringar av tillhörande problematik, så som undvikande och nedstämdhet.

I ett försök att göra KBT-teknikerna mer tillgängliga och samtidigt höja kostnadseffektiviteten har psykologen Per Carlbring undersökt om de goda effekterna av KBT-behandlingen kunde överföras till en internetadministrerad självhjälpsbehandling, med minimal terapeutkontakt via e-post. I sin avhandling har han visat att nio av tio personer som påbörjar nätbehandlingen är fria från sin paniksyndromsdiagnos vid tolvmånadersuppföljningen. Patienterna vågar göra saker de tidigare undvikit, och har trots detta väsentligt lägre ångest och nedstämdhet, samt en ökad livskvalitet. Behandlingen, som bygger på den effektiva kognitiva beteendeterapin, är lika effektiv om den ges via Internet, som på traditionellt sätt med personliga möten. Viktigt tycks dock vara att det finns tydliga tidsgränser för när olika behandlingsmoment ska genomföras, och att kontakten med terapeuten är kontinuerligt inbyggd i behandlingsprogrammet.

Internetbehandlingen har precis börjat testas inom sjukvården, med Karolinska sjukhuset som första användare.

Avhandlingens titel är Panic! Its Prevalence, Diagnosis and Treatment via the Internet och den finns tillgänglig på: http://www.kbt.nu/avhandling
Bild finns på: http://www.info.uu.se/pressmapp/PerCarlbring.jpg

Disputationen äger rum onsdag 19 maj kl. 10.15, sal X, Universitetshuset.

Kontaktinformation
Per Carlbring kan nås på telefon 070-284 2558 eller e-post per.carlbring@psyk.uu.se

Panik botas med självhjälp via Internet

 lästid ~ 2 min