Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 maj 2004

Hjärtinfarkt i samband med kranskärlsoperation – en förbisedd komplikation.

Kan patienter drabbas av hjärtinfarkter i samband med kranskärlsoperation? Det är en fråga som länge debatterats. I en ny avhandling visar hjärtkirurgen Johnny Steuer med magnetkamerans hjälp att de förändringar man sett verkligen rör sig om infarkter – och att de kan leda till ökad dödlighet.

En kranskärlsoperation medför ofta mycket god symptomlindring vid kärlkramp och kan dessutom hos vissa patienter minska risken för död i hjärtsjukdom. Det har länge varit känt att förhöjda nivåer av vissa ämnen i blodet (hjärtskade-markörer), vilket hos icke-opererade kan tyda på hjärtinfarkt, är vanligt efter kranskärlsoperationer, men betydelsen av detta hos dem som opererats har länge varit oklar och omtvistad.

Syftena med detta projekt var att bedöma om förhöjda hjärtskademarkörer efter en kranskärlsoperation påverkar prognosen på sikt, dvs om risken för senare hjärtinfarkt, hjärtsvikt eller död är förhöjd hos dem som drabbats, samt att kartlägga om patienter med förhöjda nivåer av dessa markörer har drabbats av hjärtinfarkt i samband med operationen. Den första frågeställningen undersöktes genom långtidsuppföljning av opererade patienter, där vi fann att de som hade förhöjning av dessa ämnen över en viss nivå, talande för hjärtinfarkt, oftare drabbades av senare hjärtsvikt och hade högre risk att avlida under flera år efter operationen. Med hjälp av ny magnetkamerateknik kunde vi sedan fastställa att de patienter som hade över en särskild nivå av hjärtskademarkörerna faktiskt hade drabbats av hjärtinfarkt i samband med operationen. Infarkterna var dock oftast små.

Avhandlingen har således visat att hos patienter med stegring över en bestämd nivå av hjärtskademarkörer efter en kranskärloperation finns ofta påvisbara infarkter, samt att detta är en komplikation som kan försämra prognosen både på kort och lång sikt. Det är därför av stor vikt att dessa markörer rutinmässigt mäts efter kranskärlsoperationer, för att fånga upp patienter som på sikt löper ökad risk att drabbas av ytterligare komplikationer. Närmast gäller nu att försöka komma till rätta med orsaken till skadan och bedöma hur de drabbade patienterna bäst ska omhändertas. De nya kunskaperna kommer att bidra till att vi blir bättre på att urskilja dem som fordrar särskild övervakning och uppföljning och kan förhoppningsvis bidra till att göra kranskärlsoperationer ännu säkrare.

Länk till spikblad: http://publications.uu.se/theses/abstract.xsql?dbid=4199
Länk till bilder: http://www.info.uu.se/pressmapp/JohnnySteuer1.jpg samt http://www.info.uu.se/pressmapp/JohnnySteuer2.jpg

Namn: Johnny Steuer
Avhandlingens titel: Perioperative Myocardial Damage and Morbidity after Coronary Artery Bypass Grafting
Institution: Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Johnny Steuer försvarar sin avhandling fredagen den 14 maj, kl. 9.15 i Rudbecksalen, Rudbecklaboratoriet.

Kontaktinformation
Han kan nås på 070-757 60 73 eller via e-post Johnny.Steuer@surgsci.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera