Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 maj 2004

Dålig efterlevnad av hastighetsgränser orsakar flest dödsfall

Dåligt följda hastighetsgränser svenska vägar är det största trafiksäkerhetsproblemet och resulterar i 150-200 dödsfall per år medan alkohol och dåligt användande av bilbälte resulterar i 50-100 dödsfall årligen.

Det finns skillnader när det gäller att följa hastighetsgränser, avstå från alkohol vid bilkörning och användande av bilbälte. Sämst är förare på att följa hastighetsgränser och bäst är efterlevnaden av att vara nykter som bilförare. Överträdelse av hastighetsgränsen innebär en måttlig trafiksäkerhetsförsämring medan att vara alkoholpåverkad bakom ratten innebär en dramatisk riskökning.

Om alla tre åtgärder efterlevdes skulle det innebära nästan en halvering av antalet dödade i trafiken. Efterlevnaden är inte slumpmässigt fördelad på de tre åtgärderna. Såväl de förare som anpassar sin körning till de tre åtgärderna som de som samtidigt bryter mot två eller samtliga åtgärder är överrepresenterade i trafiken.

Dödsrisken ökar med mer än det dubbla genom den bristfälliga efterlevnaden jämfört med om åtgärderna efterlevdes. Det är samtidigt viktigt att sänkt hastighet förstärker övriga trafiksäkerhetsåtgärder. Skattning av alkoholens inverkan är mycket osäker eftersom gränserna för vad som är tillåtet är olika i olika länder.

Rapporten redovisar inte hur efterlevnaden skall ökas. Det finns emellertid interlocksystem, t ex alkolås, för att öka efterlevnaden, som komplement till ökad övervakning eller högre böter.

Kontaktinformation
Göran Nilsson, forskningsledare VTI, 013-20 41 51

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera