Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 maj 2004

Att bygga väg på lösan torv

Om man ska bygga en väg på ett så osäkert underlag som en torvmosse behöver man inte gräva bort torven och ersätta den med sten, vilket är den traditionella men dyra metoden. Nu-mera finns det tekniker att stabilisera torven genom inblanding av ren cement eller cement i kombination med olika restprodukter från industrin, så att den bildar ett styvt block som bär som en bro.

Om dessa tekniker, kallade masstabilisering, lägger tekn lic Nenad Jelisic den 13 maj fram en doktorsavhandling vid Lunds tekniska högskola, LTH.

Han har undersökt hållbarheten över tid och vid belastning hos stabiliserad torv och bland annat funnit att den sura miljön skapar extra problem. Han har också tagit fram mät- och beräkningsmetoder för masstabiliserad torv.

Avhandlingen heter “Stability and Settlement in Mass Stabilized Peat”. Nenad Jelisic läger fram den vid Avdelningen för geoteknik. Den 13 maj med början kl 13.15 försvarar han avhandlingen vid en offentlig disputation i hörsal V:A, V-huset på LTH. Opponent är professor Håkan Stille från KTH i Stockholm. Avhandlingen försvaras på svenska.

Till vardags finns Nenad på Vägverket, Region Mälardalen, i Eskilstuna där han jobbar som geotekniker och har ansvar för alla typer av geotekniska problem som kan uppstå med vägar och broar.

Nenad Jelisic, kan nås via telefon: 016-15 73 2 3 eller mobil: 070-665 69 42 eller epost: nenad.jelisic@vv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera