Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 maj 2004

Årets hedersdoktorer vid Stockholms universitets naturvetenskapliga fakultet

Forskningsingenjör Lennart Crona, professor Zeev Luz, Weizmann, dr Jurgenne Honculada Primavera och vetenskapsjournalist Anna Schytt har utsetts till årets hedersdoktorer vid den Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.

Lennart Crona
är forskningsingenjör vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), där han utvecklar högkänsliga elektroder och förstärkare för mätning av elektriska fält i havet. Denna kompetens har varit avgörande för att en ny mätmetodik avseende Östersjöns vattenomsättning har kunnat utvecklas i samarbete med oceanografer vid Stockholms universitet.

Zeev Luz
är professor vid Weizmann Institute of Science i Rehovot, Israel. Hans forskning har varit fokuserad på magnetisk resonansfenomen (EPR och NMR). Hans EPR-arbeten från 60-talet som behandlar kemiskt utbyte i paramagnetiska system betraktas fortfarande som klassiska. Han har även studerat dynamiska processer i termotropa och lyotropa flytande kristaller. Under de senare åren har han huvudsakligen arbetat med kemiska problem i fasta tillståndet.

Jurgenne Honculada Primavera
Dr vid South East Asian Fisheries Development Center på Filippinerna. Hon är världsledande vad gäller tropiska kustmiljöproblem, särskilt mangroveskogarna ekologi och de hot dessa utsätts för genom etablering av bl.a. räkodlingar. Hon har bl.a. i samarbete med forskare från Stockholms universitet visat att mangroven är ett nyckelområde för rekrytering och uppväxt av fisk och räkyngel och har konventionella räkodlingar som skapar negativa ekonomiska och sociala konsekvenser som hämmar en långsiktigt hållbar utveckling. Hon tror att integrering av odlingarna kan vara en lösning av problemen.

Anna Schytt
är chef för Vetenskapsredaktionen på Sveriges Television. Hon har sedan mer än femton år gjort intresseväckande program i radio och TV, och gjort ovärderliga insatser inom naturvetenskap genom att göra forskning känt för en bred allmänhet, med bland annat levande reportage från forskningsmiljöer. Hennes specialitet, som från början rörde geovetenskap och energiforskning, har på senare tiden, med ett alltmer humanistiskt intresse, riktat sig mot tvärvetenskapligt miljöinriktad forskning. Under hela sin tid som vetenskapsjournalist har hon underlättat för forskare att nå ut med forskningsinformation, samtidigt som hon behållit sin journalistiska integritet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera