Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 maj 2004

Tuffare klimatpolitik – hot eller möjlighet för Sverige?

Paneldiskussion om klimatförändringar och svensk klimatpolitikTisdag 11 maj kl. 14-15.30Aula Magna, Stockholms universitet

Att ta itu med de globala klimatförändringarna är en av de största utmaningar som mänskligheten någonsin har stått inför. En radikal minskning av utsläppen av koldioxid är nödvändig för att komma tillrätta med problemet. EU har därför beslutat att nästa år införa handel med utsläppsrätter för koldioxid.

Vilka konsekvenser får den nya klimatpolitiken för svenskt näringsliv? Kritiker menar att handel med utsläppsrätter snedvrider konkurrensen och tvingar viktiga företag utomlands. Andra ser den nya politiken som en chans för svensk industri att gå i spetsen och utnyttja konkurrensfördelar av miljövänligare teknik.

I panelen möts representanter från forskning, näringsliv, politik och ideella organisationer. Välkommen att delta i diskussionen om en av Sveriges viktigaste framtidsfrågor!

Paneldeltagare
Henning Rodhe, professor i meteorologi, Stockholms universitet
Per Rosenqvist, klimatförhandlare, Miljödepartementet
Svante Axelsson, generalsekreterare Svenska Naturskyddsföreningen
Birgitta Lindblad, energi- och miljöansvarig, Jernkontoret
Birgitta Resvik, energi- och klimatansvarig, Svenskt Näringsliv

Moderator
Martin Hedberg, frilansmeteorolog


Mer information: Cajsa Martinsson, tfn 08-16 36 65, cajsa@ctm.su.se

Paneldiskussionen ingår i Nutidsakademiens öppna föreläsningar under våren och är ett samarbete mellan Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning vid Stockholms universitet och Folkuniversitetet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera