Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 april 2004

Världsunik körsimulator gör trafiken säkrare

I slutet av april invigdes VTI:s nya körsimulator, Driving Simulator III, efter flera års intensivt utvecklingsarbete.

– Vi är mycket stolta över att ha invigt en simulator som på många sätt är världsunik och som kommer vara en viktig resurs för väg- och transportforskningen, både ur ett svenskt och internationellt perspektiv, säger Urban Karlström, generaldirektör på VTI.

Driving Simulator III bygger på en riktig fordonskaross och ett avancerat rörelsesystem, som möjliggör snabba accelerationer. Omgivningen visas för föraren på tre huvudskärmar samt tre backspeglar. Under karossen finns ett skakbord som simulerar kontakten med vägbanan, vilket gör körupplevelsen ännu mer verklighetstrogen. I fråga om kördynamik representerar systemet något av det bästa som kan uppnås med dagens teknik. Tillsammans ger detta en unik simulator med en mycket realistisk upplevelse. Genom moduluppbyggnad kan de olika delsystemen anpassas till behoven i varje enskilt försök. Körsimulatorn är direkt anpassad för personbil och lastbil genom ett utbytessystem av karosser. I framtiden kommer den även att kunna användas för att simulera tågtrafik.

Körsimulatorn har ett brett användningsområde. Från studier kring förarbeteenden, människa-maskingränssnitt, effekter av trötthet och droger till projekt som rör miljöfrågor, väg- och landskapsutformning, tunneldesign, kroppens reaktioner, förare med funktionsnedsättningar och nya delsystem i fordon. Effekterna av buller och vibrationer på trötthet och körprestation är andra exempel på vad som kan studeras i simulatorn. Ett annat område är hur den nya tekniken påverkar körningen, till exempel användningen av mobiltelefoner. VTI har genomfört denna typ av test i simulatorn, vilket hade varit omöjligt i en riktig trafikmiljö av säkerhetsskäl. VTI:s körsimulatorer har också använts vid bland annat projekteringen av Norra och Södra Länken i Stockholm, för att avgöra placeringen av vägskyltar och den estetiska utformningen.

För att göra vetenskapliga studier kring förarbeteende krävs att ett antal försökspersoner kan utsättas för likvärdiga situationer. Detta är svårt att åstadkomma i en verklig trafikmiljö eftersom väder, ljus och trafik varierar hela tiden. I körsimulatorn kan den trafiksituation man vill studera återskapas hur många gånger som helst, på ett effektivt, riskfritt och kostnadseffektivt sätt. Ett scenario kan innebära att föraren kör på landsbygden, när ett stort djur plötsligt springer ut framför bilen. Ett annat scenario kan utspela sig i stadsmiljö med tät trafik, där bilar oväntat korsar vägbanan. Ett visst scenario kan också återskapas under olika förutsättningar, till exempel för att studera skillnaderna mellan att köra med eller utan tidspress.

Om VTI
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett centrum för internationellt framstående forskning och utveckling inom transportsektorn. Forskningens resultat skall bidra till att uppfylla de transportpolitiska målen. VTI har 180 medarbetare. 2003 uppgick omsättningen till MSEK 156. VTI har sitt huvudkontor i Linköping och även verksamhet i Borlänge, Göteborg och Stockholm.

Kontaktinformation
För ytterligare information:
Staffan Nordmark, forskningsledare VTI, tfn 013-20 41 49
Lena Nilsson, forskningschef VTI, tfn 013-20 41 40

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera