Tema

Nedtonade förhoppningar på transplantation av benmärgsstamceller vid hjärtinfarkt

Det finns få eller inga bevis för att vuxna stamceller kan bilda andra celler i en vuxen organism än de som bildas i de organ där de själva hör hemma. Blodstamceller kan i varje fall inte förvandlas till hjärtmuskelceller i ett skadat hjärta, vilket man tidigare hoppats. Det visar en forskargrupp från Stamcellscentrum vid Lunds universitet i en artikel i Nature Medicine.

Under 1990-talets sista och 2000-talets första år hyste forskarvärlden stora förhoppningar på att vuxna stamceller skulle kunna utvecklas till alla sorters celler. Man skulle i så fall kunna slippa använda de etiskt mer problematiska embryonala stamcellerna. Nyare studier har däremot visat att medan de vuxna stamcellerna är mycket bra på att producera olika celltyper i sitt eget organ, så har de liten eller ingen förmåga att producera celler i andra organ.

– Både vi och två amerikanska forskargrupper har med olika metoder försökt upprepa en studie som för tre år sedan publicerades i Nature. Den handlade om att genom transplantation av blodstamceller bilda nya hjärtmuskelceller och därmed reparera ett hjärta efter en infarkt. Men alla våra resultat pekar entydigt på att detta inte är möjligt! säger Jens Nygren. Han är doktorand och ingår i en forskargrupp som leds av professor Sten Eirik Jacobsen vid Stamcellscentrum.

Det lundaforskarna funnit är att de transplanterade celler som stannar kvar i infarktområdet behåller sin identitet som blodceller. Däremot kunde det utanför infarktområdet i vissa fall uppstå en så kallad fusion – sammansmältning – mellan de transplanterade cellerna och hjärtmuskelceller.

Sådana fuserade celler kan ibland se ut som om de bildats från en transplanterad stamcell. Det kan därför vara fusion som ligger bakom de första, positiva studierna: forskarna i fråga har trott sig se celler bildade genom utmognad av blodstamceller, medan det man sett i själva verket varit ett mycket litet antal fuserade celler.

Nu har alltså eftertankens kranka blekhet satt in, vilket också kan drabba de många stora patientförsök som sattes igång under den förhoppningsfulla perioden. I Sverige pågår bara ett helt nystartat försök som lätt kan avbrytas, men i bl a Tyskland har ett stort antal patienter redan fått blodstamceller transplanterade till hjärtat, och fler transplantationer är planerade. Frågan blir nu om det finns skäl att fortsätta dessa försök, eller om de bör läggas ner. Vissa tecken tyder på att benmärgstransplantation har en viss positiv effekt på hjärtfunktionen efter en infarkt, men mekanismen för detta är nu en öppen fråga.

Sten Eirik Jacobsens forskargrupp fokuserar nu i första hand på hur blodbildningen från stamceller regleras. Man kommer också att arbeta vidare på att försöka förstå vad fusion mellan benmärgceller och hjärtmuskulatur kan betyda, både i det vuxna hjärtat och under fosterutvecklingen.

Mer information Sten Eirik Jacobsen tel 046-222 30 82 eller 070-796 42 33, e-post sten.jacobsen@stemcell.lu.se.

Nedtonade förhoppningar på transplantation av benmärgsstamceller vid hjärtinfarkt

 lästid ~ 2 min