Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 april 2004

Livsberättelsen – viktig del av omvårdnaden

Den egna erfarenheten av att ha blivit omhändertagen och vårdad är viktig för vårdpersonalens förståelse av vårdtagarnas situation. Det menar Terttu Häggström, doktorand vid Luleå tekniska universitet. Med erfarenhet av vård menar hon inte sjukhusanknyten sjukvård utan erfarenhet av att både ta hand om andra och att själv ha blivit omhändertagen.

Doktoranden Terttu Häggström vid Luleå tekniska universitet har studerat människors erfarenheter av svår sjukdom och vårdarens erfarenhet av att vårda i olika kulturella sammanhang.

I sin forskning har hon bland annat tagit del av intervjuer med 29 svenska patienter som drabbats av stroke. Hon har också läst om hur vietnamesiska patienter med samma diagnos, deras anhöriga och vårdare upplever situationen.

Livsberättelsen har en central roll i Häggströms forskning. Med det menar hon en persons självupplevda erfarenheter som knyts ihop till just en berättelse. Den förändras hela tiden av att förmedlas men också i samtal med andra. Den påverkar även vår syn på oss själva och andra.

Resultaten av Terttu Häggströms studier visar bland annat att vårdtagarens livsberättelse kan utgöra en tolkningsram för vårdpersonalen. Genom att ta del av den kan de få förståelse för hur den sjuke och dennes närstående uppfattar sin situation.

Den egna erfarenheterna av omvårdnad bidrar också till att vårdarna kan tolka vårdtagarens behov och önskemål även när han eller hon inte inte kan kommunicera med hjälp av språket som exempelvis vid en demenssjukdom.

I sin avhandling skriver Terttu Häggström därför att blivande sjuksköterskors egna livsberättelser, med fokus på att ha blivit omhändertagen, ska vara utgångspunkten för reflektioner i relation till det teoretiska stoff som inhämtas under utbildningen.

Terttu Häggström disputerar den 29 april med sin avhandling “Med livsberättelsen som perspektiv på vårdande i kulturella sammanhang. Erfarenheter av svår sjukdom och vårdande”.

Hon har bland annat arbetat som sjuksköterska, distriktsköterska och vårdlärare i Sverige och i Zambia och Vietnam.
Idag arbetar Terttu Häggström på Institutionen för hälsovetenskap.

Upplysningar: Terttu Häggström, 0921-758 97, 070-397 55 91 eller terttu.haggstrom@ltu.se eller informatör Sofia Eriksson, 0920-49 16 73, 070-214 71 73 eller sofia.eriksson@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera