Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 april 2004

Hur lär vi oss om miljön?

Vad händer egentligen när vi lär oss något? Och vad händer när vi lär oss om saker som har med miljö och miljöproblem att göra? Är det svårt att lära sig om miljö? Varför då?

Frågorna är fokus i en avhandling som Cecilia Lundholm lagt fram vid Pedagogiska institutionen. Avhandlingen inkluderar tre
fallstudier med olika grupper av högskolestuderande: teknologer, biologer och doktorander som deltog i miljöundervisning eller bedrev miljöforskning. Resultaten visar att miljö kan förstås inom ramen för många olika sammanhang så som naturvetenskap och samhällsvetenskap eller människans existens och “meningen med livet”. Miljöfrågor och miljöproblem kan också väcka känslor och engagemang eftersom de handlar om vi “bör” leva och hur vi ska komma till rätta med problemen i världen. Avhandlingen visar hur studenterna hanterar dessa aspekter och vilka svårigheter de har att bemästra dem och därmed att lära.

Doktorsavhandlingens titel: Att lära om miljö. Forskar- och högskolestuderandes tolkningar av ett miljöinnehåll i utbildning

Cecilia Lundholm kan nås på tfn 08-16 20 45 eller e-post cecilia.lundholm@ped.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera